Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 30. 09:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 30. 09:00

Ismertető

Szigetszentmiklósi lakott lakás

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A felszámoló a 2310 Szigetszentmiklós Széna utca 28/b. számú 2009-ben épült 3 lakásos társasház hátsó kb. 80 m2 nagyságú lakását kínálja eladásra. A lakást jelenleg a felszámolóval kötött bérleti szerződés alapján használják. A bérlő tájékoztatta a felszámolót, hogy több értéknövelő beruházást hajtott végre az ingatlanon, melynek következtében követelése lesz az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben az ingatlant el kell hagynia. A felszámoló nem tudja garantálni a pályázat nyertesének az ingatlan birtokba adását.

Pályázat kezdete
2018. 01. 12. | 12:00
Pályázat vége
2018. 01. 30. | 09:00
Ügyszám
12.Fpk.1.120/2017
Becsérték17 500 000 Ft
Minimálár17 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1119 Budapest, Fehérvári út 83..
Cégjegyzékszám
01-10-046562

Adós adatai

Cégnév
NewHome Building Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5. A ép. II em. 3
Cégjegyzékszám
13 09 128669

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 12.Fpk.1.120/2017 ügyszámú nyilvános pályázat, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a NewHome Building Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 128669, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5. A ép. II em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 12.Fpk.1.120/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 30. 09 óra 00 perckor, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a NewHome Building Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 128669, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5. A ép. II em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 12.Fpk.1.120/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 12. 12 óra 00 perckor, a Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..) felszámoló által a NewHome Building Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 128669, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5. A ép. II em. 3) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P934953.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Receiver Management Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83.., levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 83..), mint a(z) NewHome Building Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 128669, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 5. A ép. II em. 3) Budapest Környéki Törvényszék 12.Fpk.1.120/2017/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P934953
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 30. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 525 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése - legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző napig a Receiver Management Zrt. 10300002-10569460-49020033 számú bankszámlájára, "NewHome Building Kft. f.a. bánatpénz" megjelöléssel, oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző nap 14 óráig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A felszámoló a 2310 Szigetszentmiklós Széna utca 28/b. számú 2009-ben épült 3 lakásos társasház hátsó kb. 80 m2 nagyságú lakását kínálja eladásra. A lakást jelenleg a felszámolóval kötött bérleti szerződés alapján használják. A bérlő tájékoztatta a felszámolót, hogy több értéknövelő beruházást hajtott végre az ingatlanon, melynek következtében követelése lesz az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben az ingatlant el kell hagynia. A felszámoló nem tudja garantálni a pályázat nyertesének az ingatlan birtokba adását.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 17 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 17 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: lakás

Típus:
lakás
Területe:
80 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
17 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szigetszentmiklós
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5844/2/A/2
Ingatlan postai címe:
2310 Szigetszentmiklós, Széna utca 28. B ép.
Területnagyság:
80 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): zálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: a lakáshoz tartozó telekrész

Típus:
telek
Területe:
922 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
720/922
Becsérték:
100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szigetszentmiklós
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5844/2
Ingatlan postai címe:
2310 Szigetszentmiklós, Széna utca 28. B ép.
Területnagyság:
922 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
a lakáshoz tartozó telekrész

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): zálogjoggal és végrehajtási joggal terhelt

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámolóval a 20/221-6118 telefonon történt előre egyeztetést követően 2018. január 19. napján 9 órakor kerülhet sor a megtekintésre. A tulajdoni lap alapján jogszabályon alapuló elővásárlási jogosultja van az ingatlannak. További elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs ismerete. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak a nyertes pályázat megismerését követő 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig elővásárlási jogukat nem gyakorolják, a felszámoló úgy tekinti, hogy elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A jelen pályázati felhívás az ingatlan első meghirdetése és a minimálár 17 500 000 Ft-os összege a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével a szerződő felek a felszámoló által megbízott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a nettó vételár 1,5%-a, de legalább 60.000,- Ft, melyet a nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni. A nyertes köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget. Az értékesítés az általános forgalmi adó alól mentes.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a teljes vételár bankszámlán történő jóváírását követően jogosult saját költségén az ingatlant birtokba venni. A felszámoló a bérleti szerződést a nyertes pályázónak átadja. A felszámoló felhívja a figyelmet, hogy a közüzemi mérőórák a bérlő nevére vannak írva.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, •gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • a nettó ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 90 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, • nyilatkozatot az ügyvédi munkadíj megfizetéséről. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő ingatlanért és azok egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámoló tudomása szerint az ingatlan környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintett, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ajánlattevő köteles továbbá viselni valamennyi tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével felmerülő költséget.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P934953/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 30. | 09:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P934953F4 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! " A bérlő tájékoztatta a felszámolót, hogy több értéknövelő beruházást hajtott végre az ingatlanon, melynek következtében követelése lesz az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben az ingatlant el kell hagynia." Ez esetben a bérlő nyilván jelezte Önök felé összegszerűen is követelését. Ismertetné velünk is?

 • || P934953F3 kommentje:

  Így van.

 • || P934953F2 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Jelentkezem a megtekintésre. Köszönettel, üdvözlettel: Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdekődő! A mai ingatlan mutatás technikai okok miatt elmarad. Jelezni fogom az új időpontot. Üdv. Felszamolo

 • || P934953F1 kommentje:

  Tisztelt,felszámoló.Ha nem garantálja,a,birtokba,adást,akkor,ne,hirdessen.Tipp hatoság által müködik.Pályázó

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Ha figyelmesen elolvassa és értelmezi a pályázati kiírást, akkor egyértelműen kiderül, hogy a bentlakó hölgy bérleti díjat fizet, így nincs okom hatóság segítségét igénybe venni. A pályázat kiírása a felszámoló feladata és felelőssége, elszámolási kötelezettségem pedig kizárólag a hitelezők és a Törvényszék felé van, A Tisztelt Érdeklődőnek lehetősége van részt venni a pályázaton, mely nem kötelező és kizárólag az Ön döntése. Amennyiben nem ért egyet a pályázati kiírással, akkor az ajánlat benyújtása nem kötelező. Köszönettel: Felszámolóbiztos