Eredménytelenítés ideje
2018. 01. 20. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 01. 20. 12:00

Ismertető

Budakeszi üzletház

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál (1117 Budapest, Karinthy F. út 3.) az adós tulajdonát képező Budakeszi belterület, 955. hrsz. alatt nyilvántartott 981 m2 alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű – ténylegesen 60 %-os műszaki állapotban lévő 3390 m2 felépítményi bruttó alapterületű üzletház – 1/1 tulajdoni illetősége. Az ingatlanon lévő felépítmény design központnak készült, a helyi építési szabályzat szerint Vt-1. jelű településközponti övezetbe van sorolva. Az ingatlanba a közművek bekötöttek, a szolgáltatás szünetel. Az épület tartószerkezetei megfelelő állapotban vannak, az utcai homlokzat, a tető jó állapotú. Összességében az épület szerkezetkész állapotúnak tekintendő, a befejező szakipari és az épületgépészeti munkák vannak hátra.

Pályázat kezdete
2018. 01. 05. | 12:00
Pályázat vége
2018. 01. 20. | 12:00
Ügyszám
52. Fpk. 1.617
Becsérték623 000 000 Ft
Minimálár623 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely
1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38..
Cégjegyzékszám
01-09-689092

Adós adatai

Cégnév
MDC Magyar Design Center Szolgáltató, Kereskedelmi és Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
1061 Budapest, Király utca 26.
Cégjegyzékszám
01-09-693777

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 52. Fpk. 1.617 ügyszámú nyilvános pályázat, a Fiskális Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38..) felszámoló által a MDC Magyar Design Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-693777, székhely: 1061 Budapest, Király utca 26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos megállapítja, hogy a pályázatok benyújtására megadott határidő lejártáig nem érkezett pályázat, ezért a felszámolóbiztos a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és a felszámoló újabb értékesítési hirdetményt tesz közzé.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 52. Fpk. 1.617 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 20. 12 óra 00 perckor, a Fiskális Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38..) felszámoló által a MDC Magyar Design Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-693777, székhely: 1061 Budapest, Király utca 26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 52. Fpk. 1.617 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 5. 12 óra 00 perckor, a Fiskális Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38..) felszámoló által a MDC Magyar Design Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-693777, székhely: 1061 Budapest, Király utca 26.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P941162.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Fiskális Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-689092, székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38.., levelezési cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38..), mint a(z) MDC Magyar Design Center Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-693777, székhely: 1061 Budapest, Király utca 26.) Fővárosi Törvényszék 52. Fpk. 1.617/2017/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P941162
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 18 690 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló szervezet Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10200586-45112746-00000000 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül utalja vissza.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálynál (1117 Budapest, Karinthy F. út 3.) az adós tulajdonát képező Budakeszi belterület, 955. hrsz. alatt nyilvántartott 981 m2 alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű – ténylegesen 60 %-os műszaki állapotban lévő 3390 m2 felépítményi bruttó alapterületű üzletház – 1/1 tulajdoni illetősége. Az ingatlanon lévő felépítmény design központnak készült, a helyi építési szabályzat szerint Vt-1. jelű településközponti övezetbe van sorolva. Az ingatlanba a közművek bekötöttek, a szolgáltatás szünetel. Az épület tartószerkezetei megfelelő állapotban vannak, az utcai homlokzat, a tető jó állapotú. Összességében az épület szerkezetkész állapotúnak tekintendő, a befejező szakipari és az épületgépészeti munkák vannak hátra.


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 623 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 623 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletház

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
3 390 m²
Állapota:
építés alatt álló
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budakeszi
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
955
Ingatlan postai címe:
2092 Budakeszi, Kossuth Lajos utca 1..
Területnagyság:
3 390 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzletház

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Társasház alapítás előzetes feljegyzése MDC Kft.- Jelzálogjog R-PORAT Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft.- Végrehajtási jog NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága- Végrehajtási jog Fővárosi Vízművek Zrt. - Végrehajtási jog R-PORAT Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft.- Árverés kitűzése R-PORAT Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Kft.

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan a 06-1-225-3791-es telefonszámon történő időpont-egyeztetést követően megtekinthető. Minden további információ kizárólag az EÉR felületén szerezhető be.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vásárlásra jogosult a vételár fennmaradó részét a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni átutalással a felszámoló szervezet 10200586-45112746-00000000 számú számlájára. Beszámítás a Cstv. 49. § (4) bekezdése szerint kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő az ingatlant a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 5 napon belül birtokba veszi. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva azt az ajánlatot, amely érvénytelen. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál elsődleges szempont az ajánlati ár nagysága, és a teljes vételár megfizetésének határideje.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adós vagyontárgyának második, megismételt nyilvános értékesítése.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének alapján a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogosultak, valamint a végrehajtási jogosultak értesítése határidőben, az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével megtörtént.

A kiírt ingatlan tekintetében az általános forgalmi adó a 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés ja) pontjára figyelemmel 27%.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a FISKÁLIS Kft. által feltöltött hirdetmény alapján kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Tartalmaznia kell továbbá az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetéséről szóló igazolást. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett ingatlant a pályázó megismerte, a pályázatot annak ismeretében adta be. Tudomásulvételi nyilatkozat kell arra vonatkozóan, hogy a 30 napos fizetési határidő, ha eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. Lemondó nyilatkozat az eladóval szembeni mindennemű kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítéséről, továbbá kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő az ingatlant a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 5 napon belül birtokba veszi. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.
Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti, és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja.

A meghirdetett ingatlanról tenderfüzet nem készült.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül kerül sor. Az értékesítésről szóló jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, értékeli és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

A vételi jogot elnyert pályázóval a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék EÉR működtetője részére történő megfizetését követő 15 napon belül a vevő költségére történik meg a szerződéskötés.

A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Eredménytelennek nyilvánítás esetén sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthető. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat kizárólag a nyilvános értékesítés során, annak kereti között írásban gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak.
Jelen hirdetményre az 1991. évi XLIX. tv. értékesítési eljárásra, a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.03.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadók.A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P941162/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.