A nyertes ár
1 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 31. 14:00

Ismertető

Követelésállomány

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés Magánszemélyekkel szemben fennálló követelések A követelés összege: 1 500 000,- Ft Lejárati ideje: Vegyes Számviteli besorolása: Egyéb követelés A követelés kötelezettje: Magánszemély A követelés biztosított-e: nem Becsértéke: 1 500 000,- Ft

Pályázat kezdete
2018. 01. 12. | 14:00
Pályázat vége
2018. 01. 31. | 14:00
Ügyszám
23.Fpk.01-13-0000739
Becsérték1 500 000 Ft
Minimálár1 500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. „f.a.”
Székhely
1065 Budapest , Hajós utca 30-32..
Cégjegyzékszám
01-10-044894

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 23.Fpk.01-13-0000739 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a ZEE Capital Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044894, székhely: 1065 Budapest , Hajós utca 30-32..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P943907F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt nettó vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-13-0000739 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 31. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a ZEE Capital Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-044894, székhely: 1065 Budapest , Hajós utca 30-32..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-13-0000739 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 12. 14 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a ZEE Capital Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-044894, székhely: 1065 Budapest , Hajós utca 30-32..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P943907.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) ZEE Capital Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-044894, székhely: 1065 Budapest , Hajós utca 30-32..) Fővárosi Törvényszék 23.Fpk.01-13-0000739/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P943907
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 12. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 31. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: ZEE Capital Zrt. „f.a.” ajánlati biztosíték) a ZEE Capital Zrt. „f.a.” MKB Banknál vezetett 10300002-10642753-49020010 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

Magánszemélyekkel szemben fennálló követelések

A követelés összege: 1 500 000,- Ft
Lejárati ideje: Vegyes
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 1 500 000,- Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Követelés

A követelés összege:
1 500 000
Lejárati ideje:
Vegyes
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
1 500 000 forint

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat, 15 napon belül megkötendő adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a Felszámoló szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt nettó vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a szerződéskötés napjától számított 8 munkanapon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után köteles birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: tartalmaznia: - A pályázó adatait:a) magánszemély pályázó esetén: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám, elérhetőségeit és bankszámla számot (amelyre az ajánlati biztosíték visszautalását kéri), valamint a személyi okmányok csatolása, b) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetén: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe; 1 hónapnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, a képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányt, valamint meghatalmazott esetén meghatalmazást,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését, - az ajánlott nettó ár egyértelmű megjelölését, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,- nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó a személyi okmányok pályázattal kapcsolatos felhasználásához hozzájárul,- nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadta,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásáról nyilatkozat a pályázó részéről,- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől.A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a követelést biztosító zálogjogok jogosultja nem az adós társaság, a meghirdetett követelés kifejezetten bizonytalan megtérülésű.Az ajánlatok értékelésére a pályázat lezárultát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A követelések értékesítése mentes az ÁFA alól.

Felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank „Jegybanki körlevél az üzletszerű követelésvásárlás jellemzőiről” 2015. szeptember 30. napján kelt tájékoztatása alapján a követelésvásárlás feltétele az adásvételi szerződéssel egyidejűleg az MNB honlapján az alábbi linken elérhető tájékoztató és nyilatkozat aláírása: http://www.mnb.hu/letoltes/tmp55c4-tmp-11652734.pdf

Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- A pályázó adatait:
a) magánszemély pályázó esetén: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám, elérhetőségeit és bankszámla számot (amelyre az ajánlati biztosíték visszautalását kéri), valamint a személyi okmányok csatolása,
b) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetén: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámla-szám, képviselő neve, címe; 1 hónapnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, a képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányt, valamint meghatalmazott esetén meghatalmazást,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését,
- az ajánlott nettó ár egyértelmű megjelölését,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó a személyi okmányok pályázattal kapcsolatos felhasználásához hozzájárul,
- nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadta,
- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásáról nyilatkozat a pályázó részéről,
- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől.
A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a követelést biztosító zálogjogok jogosultja nem az adós társaság, a meghirdetett követelés kifejezetten bizonytalan megtérülésű.

Az ajánlatok értékelésére a pályázat lezárultát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P943907/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 31. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 12. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P943907F1 kommentje:

    T Felszámoló ! Jól értem a kiíràst, hogy minimum 1,5mFt-ért megvehető egy 1,5mFt értékű követelés?

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Érdeklődő! Igen, jól érti. A minimálár 1 500 000 Ft. Tisztelettel: Felszámoló