A nyertes ár
3 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 01. 27. 12:00

Ismertető

Csomagológép

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Csomagológép megnevezése Értékesítési Ár (nettó) Ft Ajánlati Biztosíték Nettó Ft Cstv. 49/A. (1)bek. C) minimálár Ft 1 Csomagológép Gyártó:Profipack Kft., Szécsény Gyártási szám:30 M2-14.0721 Típus:PR 30 M2 Gyártási éve:2014 Tartozék(amelyre a zálogjog kiterjed):felhordó 3.750.000,- 187.500,- 3.000.000,- Az értékesítésre meghirdetett csomagológép esetében a felhordó csak tartozék ! Az értékesítés ÁFA köteles, az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett ! Minimálárra vonatkozó tartalmi elemek új becsérték esetén: Csomagológép minimálár: 3.000.000,-Ft, ami a becsérték 80 %-a. Az értékesítés előtt új értékbecslés történt, amelyet a 237/2009.(X.20.)Korm.rendelet 2.§(2.) bekezdése szerinti érdekeltek írásban nem elleneznek.

Pályázat kezdete
2018. 01. 12. | 12:00
Pályázat vége
2018. 01. 27. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk.15-16-000394
Megnézem az előző kiírást
Becsérték3 750 000 Ft
Minimálár3 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DÉLPRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
6722 Szeged, Attila utca 11..
Cégjegyzékszám
06-09-001253

Adós adatai

Cégnév
NÁBRÁDI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET„f.a.”
Székhely
4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..
Cégjegyzékszám
1502050774

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P950147F3
Szerződéskötés dátuma: -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 27. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.15-16-000394 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 12. 12 óra 00 perckor, a Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..) felszámoló által a NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P950147.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Délprodukt Kft. (cégjegyzékszám: 06-09-001253, székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11.., levelezési cím: 6726 Szeged, Petrozsényi utca l6..), mint a(z) NÁBRÁDI SZOC.SZÖV. „f.a” (cégjegyzékszám: 1502050774, székhely: 4911 NÁBRÁD, KOSSUTH tér 2..) Nyíregyházi Törvényszék 11.Fpk.15-16-000394/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P950147
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. január 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 187 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megpályázott vagyonelem irányárának megfelelő bánatpénzt kell fizetni. A megjelölt bánatpénzt a pályázat benyújtásának határidejéig a Délprodukt Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett 10401268-50495655-52501004 sz. számlájára (közlemény rovatba: Nábrádi Szociális Szövetkezet. „f.a.” bánatpénz) kell befizetni. A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.
A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés kereti között gyakorolhatják.
A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó bánatpénzére vonatkozólag, mely a vételárba beleszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénzt a sikertelenül pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Csomagológép megnevezése Értékesítési Ár (nettó)
Ft Ajánlati Biztosíték
Nettó
Ft Cstv. 49/A. (1)bek. C)
minimálár
Ft
1 Csomagológép
Gyártó:Profipack Kft., Szécsény
Gyártási szám:30 M2-14.0721
Típus:PR 30 M2
Gyártási éve:2014
Tartozék(amelyre a zálogjog kiterjed):felhordó 3.750.000,- 187.500,-

3.000.000,-


Az értékesítésre meghirdetett csomagológép esetében a felhordó csak tartozék !
Az értékesítés ÁFA köteles, az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett !
Minimálárra vonatkozó tartalmi elemek új becsérték esetén:
Csomagológép minimálár: 3.000.000,-Ft, ami a becsérték 80 %-a.
Az értékesítés előtt új értékbecslés történt, amelyet a 237/2009.(X.20.)Korm.rendelet 2.§(2.) bekezdése szerinti érdekeltek írásban nem elleneznek.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Csomagológép

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére vonatkozólag információk az E.É.R felületén kérhetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DÉLPRODUKT Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. A pályázat alapfeltételei: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,társaság vehet részt. 2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. 3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: -a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, -az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet; a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a pályázó elfogadó nyilatkozata, hogy az adás-vételi szerződés elkészítését a felszámoló által kijelölt ügyvéd végzi, -a fizetés módja és határideje: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül banki átutalással a vételárat megfizeti; részletfizetési lehetőséget a felszámoló nem biztosít, -egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, -minimum 60 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása, -kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P950147/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 01. 27. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P950147F2 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Megtekintési időpontot kérek. Üdvözlettel: érdeklődő

  • || P950147F1 kommentje:

    Tisztelt Cím! Érdeklődnék, hogy a gép megtekintésére van e lehetőség.Ha ingen akkor kérem küldje meg az információkat.