Eredménytelenítés ideje
2018. 04. 09. 14:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 04. 09. 14:00

Ismertető

Hajdúszoboszló 2431/10 hrsz-ú, természetben a 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5/A. szám alatt található kivett lakóház, udvar és panzió és kereskedelmi egység ingatlan, amely jelenleg apartmanház, gyógy

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Hajdúszoboszló 2431/10 hrsz-ú, természetben a 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5/A. szám alatt található kivett lakóház, udvar és panzió és kereskedelmi egység ingatlan, amely jelenleg apartmanház, gyógyszálló és étteremként funkcionál

Pályázat kezdete
2018. 03. 23. | 08:00
Pályázat vége
2018. 04. 09. | 14:00
Ügyszám
4.Fpk.783
Becsérték1 400 000 000 Ft
Minimálár1 400 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
4032 Debrecen, Poroszlay út 27..
Cégjegyzékszám
09-09-009003

Adós adatai

Cégnév
Easy-Living Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5. A ép.
Cégjegyzékszám
09-09-005216

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.783 ügyszámú nyilvános pályázat, a Matrix Audit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-009003, székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.., levelezési cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27..) felszámoló által a Easy-Living Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-005216, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat, újbóli hirdetés szükséges.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.783 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 9. 14 óra 00 perckor, a Matrix Audit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-009003, székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.., levelezési cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27..) felszámoló által a Easy-Living Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-005216, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.783 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 23. 08 óra 00 perckor, a Matrix Audit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-009003, székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.., levelezési cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27..) felszámoló által a Easy-Living Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-005216, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P951703.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Matrix Audit Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-009003, székhely: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.., levelezési cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 27..), mint a(z) Easy-Living Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-005216, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5. A ép.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.783/2014/47. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P951703
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. március 23. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 9. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 34 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló szervezet Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-75765079 számú bankszámlájára kell megfizetni, oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a megadott bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kerüljön. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Easy-Living Kft. f.a. bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül kerül visszafizetésre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hajdúszoboszló 2431/10 hrsz-ú, természetben a 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5/A. szám alatt található kivett lakóház, udvar és panzió és kereskedelmi egység ingatlan, amely jelenleg apartmanház, gyógyszálló és étteremként funkcionál

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 400 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 400 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Hajdúszoboszló 2431/10 hrsz-ú ingatlan

Típus:
üdülő
Területe:
4 468 m²
Állapota:
felújított
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúszoboszló
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2431/10
Ingatlan postai címe:
4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5. A ép.
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar és panzió és kereskedelmi egység
Területnagyság:
4 468 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Hajdúszoboszló 2431/10 hrsz-ú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Easy-Living Kft f.a.4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5/A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A tulajdoni lap III. részének 24-40, 42, 43, 44, 46,47, 48, 50-53, 55-61, 63, 64, 66-78, 80-102, 104, 108-112, 114-125, 127, 128, 130-148, 151-180, 182, 183, 185, 186, 188-206, 208-212, 214, 215, 217-224, 229, 231-235, 246-271, 273, 276-284, 287-294, 296-312, 314-321, 324-328, 331-337, 339-349, 351, 352, 357-371, 376-380, 382, 383, 385-389, 392-397, 399-426, 428-448, 450-455, 458-461, 464-467, 469-474, 476-515, 518-525, 527-542, 544-546, 550, 553-559, 564, 565, 568-578, 580-585, 588-594, 600, 601, 603-611, 613, 619, 620, 786, 787, 789, 790 sorszámokon bejegyzett apartman használati jogok.III/683. Jelzálogjog 160.000.000,- Ft erejéig a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet javára.III/684. Keretbiztosítéki jelzálogjog 28.000.000,- Ft erejéig a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet javára.III/793. Keretbiztosítéki jelzálogjog 23.000.000,- Ft erejéig a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet javára.III/794. Jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig Farkasné Fejér Anikó javára.III/796. Vezetékjog az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára.III/798. Végrehajtási jog 906.200,- Ft erejéig Nagy János javára.III/799. Végrehajtási jog 487.156,- Ft erejéig a HUNGAROSPA Zrt. javára.III/801. Jelzálogjog 6.269.057,- Ft erejéig a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal javára.III/802. Végrehajtási jog 109.386.289,- Ft erejéig a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet javára.III/804. Végrehajtási jog 16.304.000,- Ft erejéig a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet javára.Tekintettel a tulajdoni lapon felsorolt terhek jelentős terjedelmére, azokat pályázati felhívásunkban részletesen közzétenni nem lehetséges. A tulajdoni lap az ingatlan megtekintésekor a felszámolónál áttanulmányozható.

Ingatlan állapota: felújított

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a 4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 5/a. szám alatt található, megtekintésére előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség. A felszámoló kéri azérdeklődőket, hogy amennyiben a vagyontárgyakat meg kívánják tekinteni, azt az Elektronikus Értékesítési Rendszer "fórum" felületén jelezzék. Igény esetén a felszámoló a megtekintés időpontját ugyancsak a "fórum" felületen teszi közzé.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül köteles megfizetni banki átutalással a felszámoló ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett, 11600006-00000000-75765079 számú bankszámlájára. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a vagyontárgyat a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok benyújtására elektronikus úton van lehetőség. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a vételár megfizetésének módját és határidejét, az ajánlattevő nevét, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban, a bánatpénz megfizetésének igazolását, a nettó ajánlati ár tételes egyértelmű meghatározását. Az ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidejét követő 60 nap, valamint nyilatkozatot arról, hogy sikertelen pályázat esetén milyen bankszámla számra kérik a bánatpénz vissza utalását. A felszámoló a pályázat értékelésénél elsősorban a megajánlott vételár alapján dönt. Több azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%on belüli eltérés) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan értékesítésére első alkalommal kerül sor.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.
Nem áfa alany magánszemély vevő esetén a vagyon értékesítését a mindenkori áfa törvény adómérték terheli. Adóalany vevő esetén a 100.000.-Ft -ot meghaladó értékesítés a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142 § szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés]. Jelen értékesítési felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P951703/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 04. 09. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2018. 03. 23. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.