A nyertes ár
450 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 02. 09. 13:46

Ismertető

Építőipari berendezés eladó

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező Vögele AB500 TP2 Finisher padszélesítő.

Pályázat kezdete
2018. 01. 23. | 13:45
Pályázat vége
2018. 02. 09. | 13:46
Ügyszám
4.Fpk.354
Megnézem az előző kiírást
Becsérték900 000 Ft
Minimálár450 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
EC-CONT Gazdaság-ellenőrző és Vagyonértékelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
8200 Veszprém, Egyetem utca 9..
Cégjegyzékszám
19-09-517982

Adós adatai

Cégnév
GÉPTRANSZ-KER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.„f.a.”
Székhely
4031 Debrecen, Sárvári Pál utca 102. 3 em. 4
Cégjegyzékszám
09-09-010177

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.354 ügyszámú nyilvános pályázat, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a GÉPTRANSZ-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-010177, székhely: 4031 Debrecen, Sárvári Pál utca 102. 3 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 450 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P951761F2
Szerződéskötés dátuma: Felszámoló az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan 15 napon belül megköti, amennyiben pályázó az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.354 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 9. 13 óra 46 perckor, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a GÉPTRANSZ-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-010177, székhely: 4031 Debrecen, Sárvári Pál utca 102. 3 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.354 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. január 23. 13 óra 45 perckor, a Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..) felszámoló által a GÉPTRANSZ-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-010177, székhely: 4031 Debrecen, Sárvári Pál utca 102. 3 em. 4) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P951761.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Ec-Cont Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-517982, székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem utca 9..), mint a(z) GÉPTRANSZ-KER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-010177, székhely: 4031 Debrecen, Sárvári Pál utca 102. 3 em. 4) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.354/2016/18.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. július 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P951761
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. január 23. 13 óra 45 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 9. 13 óra 46 perc

Ajánlati biztosíték összege: 45 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár alapján számolt ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetése a társaság Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11994301-06448505-10000001. számú számlájára „GÉPTRANSZ-KER Kft. f.a.” megjelöléssel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a felszámoló 8 napon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező Vögele AB500 TP2 Finisher padszélesítő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 900 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 450 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Építőipari berendezés

Típus:
Ipari gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóság előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződést megkötését követő 15 napon belül átutalással a társaság Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11994301-06448505-10000001. számú számlájára „GÉPTRANSZ-KER Kft. f.a.” megjelöléssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Felszámoló az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan 15 napon belül megköti, amennyiben pályázó az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár kiegyenlítését követően előzetes időpont egyeztetés után az ingóságok elszállíthatóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számítottan 15 napon belül megköti igazolva azt, hogy az EÉR rendszer működtetője részére a nettó vételár 1 %-át mint jutalékot megfizette.Kötelezettséget vállaló nyilatkozat, hogy a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja.Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig.A pályázatok bontására a pályázati határidőt követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.A pályázatok értékelésének szempontja a vételár nagysága.Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.A felszámolási eljárásban az adott eszközre ezt megelőzően két esetben volt pályázati kiírás.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014. (II.03.) Korm. rendelt vonatkozó szabályai az irányadóak.

Felszámoló felhívja a Cstv.49/C.§-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P951761/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 02. 09. | 13:46 || A pályázat véget ért.

2018. 01. 23. | 13:45 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P951761F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Hol és mikor tekinthető meg a gép? Köszönettel: Pályázó

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Pályázó! A megtekintési lehetőség január 30. 11 óra. A helye: Debrecen, Rigó utca 99/a.