Eredménytelenítés ideje
2018. 02. 21. 14:31
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 02. 21. 14:31

Ismertető

Kétpó külterületén lévő mezőgazdasági ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Állattartó telep és ingóságok Az adós társaság a tulajdonában álló ingatlanokon baromfitenyésztést (zárt rendszerű kacsatartást) folytatott. A kacsahízlalás négy épületben, hígtrágyás technológiával történt. A telephelyen jelenleg tevékenység nem folyik, így hulladék nem keletkezik. A telephelyen szétszórtan, keverten építési, bontási hulladékok, fa, beton törmelék és települési hulladékok találhatók. A felszámolónak nincs tudomása a telephely állapotát befolyásoló rendkívüli eseményről, környezetre veszélyes anyag kijutásáról, talaj illetve talajvíz szennyezettség bekövetkezéséről, talajfelszín alá rejtett hulladékokról. Az adós társaság ingatlanai és környezete nem tartozik a természetvédelmi oltalom alatti területek közé. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN6KTF/00522-11-18/2016 szám alatt hozott végzései szerint a Kétpó 081/3, 081/4 helyrajzi számú ingatlanok eredeti környezeti állapotát helyre kell állítani a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően legkésőbb a felszámolás befejezéséig. Ennek érdekében az ingatlanokon található összes hulladékot össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően az engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezetnek át kell adni. Az adásvételi szerződésben a vevőnek vállalnia kell a fentiekben foglaltak teljesítését. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az FNVH/50354/2017-NFM határozatában foglaltak teljesítését a vevőnek az adás-vételi szerződésben vállalnia kell és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. Ingóságok: Irodabútorokból állnak Ingatlanok adatai: • Kétpó külterület 081/3. hrsz. alatt található „Kivett épület, udvar” megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú, 2 ha 9964 m2 területű ingatlan, valamint a • Kétpó külterület 081/4. hrsz. alatt található „kivett udvar” megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú, 2 ha 6778 m2 területű mezőgazdasági terület, mezőgazdasági birtokközpont, és a • Kétpó külterület 080/11. hrsz. alatt bejegyzett „kivett vízállás” megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú, 3 ha 7578 m2 területű vízgazdálkodási terület. A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti. A 081/3. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • Önálló szöveges bejegyzés a 81 hrsz megosztásából. Bejegyző határozat: 32889/1993.09.28. • III/2. Mikrohullámú vezeték biztosítására építési tilalom Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata III/14. Vezetékjog 22KV-os közcélú légvezetékre 2024 m2-re Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. • III/16. Keretbiztosítéki jelzálogjog 66.000.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására vállalkozói hitel egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/4 és 080/11 hrsz ingatlanra Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/17. Keretbiztosítéki jelzálogjog 33.000.000,- Ft, azaz harminchárommillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/4 és 080/11 hrsz ingatlannal Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/18. Keretbiztosítéki jelzálogjog 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony. Vállalkozói hitel. Egyetemlegesen a Kétpói 081/4 és 080/11 hrsz ingatlanra is. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/19. Végrehajtási jog 6.703.791,- Ft, azaz hatmillió-hétszázháromezer-hétszázkilencvenegy forint adótartozás és járulékai erejéig. Egyetemlegesen a Kétpó 081/4 hrsz ingatlanra vonatkozóan is III/20. Végrehajtási jog 865.017,- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-tizenhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft • III/21. Végrehajtási jog 17.435.387,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázharmincötezer-háromszáznyolcvanhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV • III/22. Végrehajtási jog 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonötmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet A 081/4. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • Önálló szöveges bejegyzés a 81 hrsz megosztásából. Bejegyző határozat: 32889/1993.09.28. • III/2. Mikrohullámú vezeték biztosítására építési tilalom Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata • III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 66.000.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására vállalkozói hitel egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 080/11 hrsz ingatlanra Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 33.000.000,- Ft, azaz harminchárommillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 080/11 hrsz ingatlannal Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/11. Keretbiztosítéki jelzálogjog 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony. Vállalkozói hitel. Egyetemlegesen a Kétpói 081/3 és 080/11 hrsz ingatlanra is. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/12. Végrehajtási jog 6.703.791,- Ft, azaz hatmillió-hétszázháromezer-hétszázkilencvenegy forint adótartozás és járulékai erejéig. Egyetemlegesen a Kétpó 081/3 hrsz ingatlanra vonatkozóan is Jogosult: NAV Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat: 30735/2013.02.14. • III/13. Végrehajtási jog 17.435.387,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázharmincötezer-háromszáznyolcvanhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV • III/14. Végrehajtási jog 865.017,- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-tizenhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. • III/15. Végrehajtási jog 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonötmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet A 080/11. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 080/7 hrsz megosztásából Bejegyző határozat: 30167/2002.01.15. • III/2. Mikrohullámú vezeték biztosítására építési tilalom Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata • III/6. Vezetékjog 22KV-os közcélú légvezetékre 1388 m2-re Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. • III/8. Keretbiztosítéki jelzálogjog 66.000.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására vállalkozói hitel egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 081/4 hrsz ingatlanra. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 33.000.000,- Ft, azaz harminchárommillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 081/4 hrsz ingatlannal Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint legmagasabb összeg erejéig.Szerződéses jogviszony. Vállalkozói hitel. Egyetemlegesen a Kétpói 081/3 és 081/4 hrsz ingatlanra is Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet • III/11. Végrehajtási jog 6.386.412,- Ft, azaz hatmillió-háromszáznyolcvanhatezer-négyszáztizenkettő forint adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV • III/12. Végrehajtási jog 17.435.387,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázharmincötezer-háromszáznyolcvanhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. • III/13. Végrehajtási jog 865.017,- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-tizenhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. • III/14. Végrehajtási jog 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonötmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cím: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 138. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §) Megnevezés: Vagyonösszesség Tájékoztatás: Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól. Az ingóság értékesítésére az ÁFA Törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély és nem Áfa alany vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel. A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti.

Pályázat kezdete
2018. 02. 05. | 14:30
Pályázat vége
2018. 02. 21. | 14:31
Ügyszám
17.Fpk.16-14-000150
Megnézem az előző kiírást
Becsérték62 209 000 Ft
Minimálár62 209 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
Mércse-Kacsa Kft.„f.a.”
Székhely
5411 Kétpó külterület, hrsz. 081/3. hrsz.
Cégjegyzékszám
16-09-011427

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 17.Fpk.16-14-000150 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Mércse-Kacsa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-011427, székhely: 5411 Kétpó külterület, hrsz. 081/3. hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17.Fpk.16-14-000150 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 21. 14 óra 31 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Mércse-Kacsa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-011427, székhely: 5411 Kétpó külterület, hrsz. 081/3. hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17.Fpk.16-14-000150 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 5. 14 óra 30 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Mércse-Kacsa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-011427, székhely: 5411 Kétpó külterület, hrsz. 081/3. hrsz.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P952256.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Mércse-Kacsa Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-011427, székhely: 5411 Kétpó külterület, hrsz. 081/3. hrsz.) Szolnoki Törvényszék 17.Fpk.16-14-000150. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P952256
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 5. 14 óra 30 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 21. 14 óra 31 perc

Ajánlati biztosíték összege: 2 066 270 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Mércse-Kacsa Kft. F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000081-85720005 számú bankszámlájára kell átutalni, „pályázat ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • • Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
• A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Állattartó telep és ingóságok

Az adós társaság a tulajdonában álló ingatlanokon baromfitenyésztést (zárt rendszerű kacsatartást) folytatott. A kacsahízlalás négy épületben, hígtrágyás technológiával történt. A telephelyen jelenleg tevékenység nem folyik, így hulladék nem keletkezik. A telephelyen szétszórtan, keverten építési, bontási hulladékok, fa, beton törmelék és települési hulladékok találhatók. A felszámolónak nincs tudomása a telephely állapotát befolyásoló rendkívüli eseményről, környezetre veszélyes anyag kijutásáról, talaj illetve talajvíz szennyezettség bekövetkezéséről, talajfelszín alá rejtett hulladékokról. Az adós társaság ingatlanai és környezete nem tartozik a természetvédelmi oltalom alatti területek közé.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN6KTF/00522-11-18/2016 szám alatt hozott
végzései szerint a Kétpó 081/3, 081/4 helyrajzi számú ingatlanok eredeti környezeti állapotát helyre kell állítani a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően legkésőbb a felszámolás befejezéséig. Ennek érdekében az ingatlanokon található összes hulladékot össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően az engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezetnek át kell adni. Az adásvételi szerződésben a vevőnek vállalnia kell a fentiekben foglaltak teljesítését. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az FNVH/50354/2017-NFM határozatában foglaltak teljesítését a vevőnek az adás-vételi szerződésben vállalnia kell és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
Ingóságok:
Irodabútorokból állnak
Ingatlanok adatai:

• Kétpó külterület 081/3. hrsz. alatt található „Kivett épület, udvar” megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú, 2 ha 9964 m2 területű ingatlan, valamint a
• Kétpó külterület 081/4. hrsz. alatt található „kivett udvar” megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányadú, 2 ha 6778 m2 területű mezőgazdasági terület, mezőgazdasági birtokközpont, és a
• Kétpó külterület 080/11. hrsz. alatt bejegyzett „kivett vízállás” megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú, 3 ha 7578 m2 területű vízgazdálkodási terület.
A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti.

A 081/3. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• Önálló szöveges bejegyzés a 81 hrsz megosztásából. Bejegyző határozat: 32889/1993.09.28.
• III/2. Mikrohullámú vezeték biztosítására építési tilalom Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata
III/14. Vezetékjog 22KV-os közcélú légvezetékre 2024 m2-re Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
• III/16. Keretbiztosítéki jelzálogjog 66.000.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió forint legmagasabb összeg erejéig.
Szerződéses jogviszony biztosítására vállalkozói hitel egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/4 és 080/11 hrsz ingatlanra Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/17. Keretbiztosítéki jelzálogjog 33.000.000,- Ft, azaz harminchárommillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/4 és 080/11 hrsz ingatlannal Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/18. Keretbiztosítéki jelzálogjog 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony. Vállalkozói hitel. Egyetemlegesen a Kétpói 081/4 és 080/11 hrsz ingatlanra is. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/19. Végrehajtási jog 6.703.791,- Ft, azaz hatmillió-hétszázháromezer-hétszázkilencvenegy forint adótartozás és járulékai erejéig. Egyetemlegesen a Kétpó 081/4 hrsz ingatlanra vonatkozóan is
III/20. Végrehajtási jog 865.017,- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-tizenhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft
• III/21. Végrehajtási jog 17.435.387,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázharmincötezer-háromszáznyolcvanhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV
• III/22. Végrehajtási jog 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonötmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

A 081/4. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• Önálló szöveges bejegyzés a 81 hrsz megosztásából. Bejegyző határozat: 32889/1993.09.28.
• III/2. Mikrohullámú vezeték biztosítására építési tilalom Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata
• III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 66.000.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió forint legmagasabb összeg erejéig.
Szerződéses jogviszony biztosítására vállalkozói hitel egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 080/11 hrsz ingatlanra Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 33.000.000,- Ft, azaz harminchárommillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 080/11 hrsz ingatlannal Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/11. Keretbiztosítéki jelzálogjog 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony. Vállalkozói hitel. Egyetemlegesen a Kétpói 081/3 és 080/11 hrsz ingatlanra is. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/12. Végrehajtási jog 6.703.791,- Ft, azaz hatmillió-hétszázháromezer-hétszázkilencvenegy forint adótartozás és járulékai erejéig. Egyetemlegesen a Kétpó 081/3 hrsz ingatlanra vonatkozóan is Jogosult: NAV Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat: 30735/2013.02.14.
• III/13. Végrehajtási jog 17.435.387,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázharmincötezer-háromszáznyolcvanhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV
• III/14. Végrehajtási jog 865.017,- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-tizenhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
• III/15. Végrehajtási jog 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonötmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

A 080/11. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• Önálló szöveges bejegyzés átjegyezve a 080/7 hrsz megosztásából Bejegyző határozat: 30167/2002.01.15.
• III/2. Mikrohullámú vezeték biztosítására építési tilalom Jogosult: Mezőtúr Város Önkormányzata
• III/6. Vezetékjog 22KV-os közcélú légvezetékre 1388 m2-re Jogosult: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
• III/8. Keretbiztosítéki jelzálogjog 66.000.000,- Ft, azaz hatvanhatmillió forint legmagasabb összeg erejéig.
Szerződéses jogviszony biztosítására vállalkozói hitel egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 081/4 hrsz ingatlanra. Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/9. Keretbiztosítéki jelzálogjog 33.000.000,- Ft, azaz harminchárommillió forint legmagasabb összeg erejéig. Szerződéses jogviszony biztosítására egyetemleges terhelésként még a Kétpó 081/3 és 081/4 hrsz ingatlannal Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 39.000.000,- Ft, azaz harminckilencmillió forint legmagasabb összeg erejéig.Szerződéses jogviszony. Vállalkozói hitel. Egyetemlegesen a Kétpói 081/3 és 081/4 hrsz ingatlanra is
Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
• III/11. Végrehajtási jog 6.386.412,- Ft, azaz hatmillió-háromszáznyolcvanhatezer-négyszáztizenkettő forint adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV
• III/12. Végrehajtási jog 17.435.387,- Ft, azaz tizenhétmillió-négyszázharmincötezer-háromszáznyolcvanhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
• III/13. Végrehajtási jog 865.017,- Ft, azaz nyolcszázhatvanötezer-tizenhét forint főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
• III/14. Végrehajtási jog 125.000.000,- Ft, azaz százhuszonötmillió forint főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cím: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 138.
A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §)
Megnevezés: Vagyonösszesség
Tájékoztatás:
Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
Az ingóság értékesítésére az ÁFA Törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély és nem Áfa alany vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.
A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 62 209 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 62 209 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: mezőgazdasági birtok, felépítménnyel és vízgazdálkodási területtel

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
94 320 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
94 320 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
mezőgazdasági birtok, felépítménnyel és vízgazdálkodási területtel

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonösszesség megtekinthető a Cél-Org Kft. 204-1976 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Mércse-Kacsa Kft. F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000081-85720005 számú bankszámlájára, „vételár” megjegyzéssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonösszesség átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell • a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, • az ajánlott nettó vételárat. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.• bankgarancia csatolását, amelyben a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelezett teljesítésének elmaradása esetén a fizetési határidőn belül a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni.• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.• Az értékelésnél a pályázati ajánlat összege kerül figyelembevételre

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig 2018.02.21. (szerda) beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben – a felszámoló által nem ismert - elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Az elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogát kizárólag a dologösszesség egészére gyakorolhatja. A vele közölt ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el.
• Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
• Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, amely a szerződési érték 1,5 %-a + ÁFA, és amely költség összegének az esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie. Abban az esetben, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerülne sor, az ügyvédi költség a pályázónak a letétből haladéktalanul visszafizetésre kerül. Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése és az ügyvéd általi ellenjegyzése esetén a letétbe helyezett összeg az ügyvédet illeti meg. A fentiek tudomásulvételéről a pályázatban nyilatkoznia kell a pályázónak.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P952256/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 02. 21. | 14:31 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 05. | 14:30 || A pályázat megkezdődött.