Eredménytelenítés ideje
2018. 02. 21. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 02. 21. 12:00

Ismertető

Felsőruházat zsákos kiszerelésben

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Felső ruházat zsákos kiszerelésben Az ingóság értékesítésére az ÁFA Törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély és nem ÁFA alany vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.

Pályázat kezdete
2018. 02. 05. | 12:00
Pályázat vége
2018. 02. 21. | 12:00
Ügyszám
1.Fpk. 5.032/2015/10
Megnézem az előző kiírást
Becsérték500 000 Ft
Minimálár500 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
Greengrey Kft„f.a.”
Székhely
1142 Budapest, Szatmár utca 53.
Cégjegyzékszám
01-09-998166

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk. 5.032/2015/10 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Greengrey Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-998166, székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
Nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 1.Fpk. 5.032/2015/10 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 21. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Greengrey Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-998166, székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 1.Fpk. 5.032/2015/10 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 5. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Greengrey Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-998166, székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P952603.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Greengrey Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-998166, székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 53.) Fővárosi Törvényszék 1.Fpk. 5.032/2015/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P952603
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 21. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Cél-Org Kft Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003számú bankszámlájára kell átutalni, „ Greengrey Kft.fa.pályázat ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
• A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Felső ruházat zsákos kiszerelésben

Az ingóság értékesítésére az ÁFA Törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély és nem ÁFA alany vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 500 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Felsőruházat

Típus:
Ruházat
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
10 zsák

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekinthető a Cél-Org Kft 06/1-204-1976 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően a pályázat benyújtásának időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Cél-Org Kft Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003.számú bankszámlájára, „Greengrey Kft.fa.vételár” megjegyzéssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell • a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, • az ajánlott nettó vételárat. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.• fedezetigazolás csatolását, mely egyértelműen bizonyítja, hogy a megajánlott vételár maradéktalanul rendelkezésre áll.• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.• Az értékelésnél a pályázati ajánlat összege kerül figyelembevételre

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
• Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P952603/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 02. 21. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P952603F2 kommentje:

    Szép napot. Mikor és hol tekinthető meg ?

  • || P952603F1 kommentje:

    Üdvözlöm Tisztelt felszámoló Biztos. Érdekelne mikor és hol tekinthető meg a meghirdetett készlet ?? Köszönöm válaszát .