Eredménytelenítés ideje
2018. 02. 21. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 02. 21. 12:00

Ismertető

Göd belterület kivett beépítetlen terület

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály Göd belterület 6958/37.hrsz. alatt felvett, természetben: Göd, belterület, 6958/37. hrsz. alatt található, 768 m2 területű „kivett beépítetlen terület” terület megnevezésű ingatlan. Bejegyző határozat: 44658/2003.12.31. belterületbe csatolás. A 6958/37. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap III részében szereplő terhek: III/6. Bejegyző határozat: 46898/2009.09.26. Végrehajtási jog: 4.885.104,-Ft azaz: négymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-egyszáznégy forint fő követelés és járulékai erejéig a 24.V.1454/2008/10. sz. megkeresés alapján történt. Jogosult: Tárnok Györgyné III/7. Bejegyző határozat: 48663/2008.10.29. Jelzálog jog 721.470,-Ft azaz: hétszázhuszonegyezer-négyszázhetven forint tartozás erejéig - önkormányzati adótartozás (bírság) jogcímen – a 16454/2008/20339 sz. megkeresés alapján. Jogosult: Göd Város Önkormányzata törzsszám:15731106 2131 Göd, Pesti út 81. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. (1991. évi. XLIX. törvény 38.§) A 2006.évi V. törvény 121.§ (1) bekezdése szerint, ha a vagyonrendezési eljárás tárgya zálogjoggal terhelt, a zálogjog jogosultját a bíróság külön felhívja hitelezői igénye bejelentésére. A bejelentés elmaradása esetén a zálogjog megszűnik. Az ingatlan értékesítésére az ÁFA Törvény 142 § (1) g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.

Pályázat kezdete
2018. 02. 05. | 12:00
Pályázat vége
2018. 02. 21. | 12:00
Ügyszám
3.Vpk.136
Megnézem az előző kiírást
Becsérték7 840 000 Ft
Minimálár7 840 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
MK Immobile Bau Kft„f.a.”
Székhely
1155 Budapest, Pázmány Péter utca 7.
Cégjegyzékszám
01-09-732493

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 3.Vpk.136 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a MK Immobile Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-732493, székhely: 1155 Budapest, Pázmány Péter utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Vpk.136 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 21. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a MK Immobile Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-732493, székhely: 1155 Budapest, Pázmány Péter utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Vpk.136 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 5. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a MK Immobile Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-732493, székhely: 1155 Budapest, Pázmány Péter utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P952651.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) MK Immobile Bau Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-732493, székhely: 1155 Budapest, Pázmány Péter utca 7.) Fővárosi Törvényszék 3.Vpk.136/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P952651
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 5. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 21. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 392 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Cél-Org Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni, „MK Immobile Bau Kft. VR. pályázat ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
• A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály Göd belterület 6958/37.hrsz. alatt felvett,
természetben: Göd, belterület, 6958/37. hrsz. alatt található, 768 m2 területű „kivett beépítetlen terület” terület megnevezésű ingatlan. Bejegyző határozat: 44658/2003.12.31. belterületbe csatolás.

A 6958/37. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lap III részében szereplő terhek:
III/6. Bejegyző határozat: 46898/2009.09.26.
Végrehajtási jog: 4.885.104,-Ft azaz: négymillió-nyolcszáznyolcvanötezer-egyszáznégy forint
fő követelés és járulékai erejéig a 24.V.1454/2008/10. sz. megkeresés alapján történt.
Jogosult: Tárnok Györgyné
III/7. Bejegyző határozat: 48663/2008.10.29.
Jelzálog jog 721.470,-Ft azaz: hétszázhuszonegyezer-négyszázhetven forint tartozás erejéig
- önkormányzati adótartozás (bírság) jogcímen – a 16454/2008/20339 sz. megkeresés alapján.
Jogosult: Göd Város Önkormányzata törzsszám:15731106 2131 Göd, Pesti út 81.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. (1991. évi. XLIX. törvény 38.§)
A 2006.évi V. törvény 121.§ (1) bekezdése szerint, ha a vagyonrendezési eljárás tárgya zálogjoggal terhelt, a zálogjog jogosultját a bíróság külön felhívja hitelezői igénye bejelentésére. A bejelentés elmaradása esetén a zálogjog megszűnik.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA Törvény 142 § (1) g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 840 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 7 840 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Típus:
telek
Területe:
768 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
768 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a Cél-Org Kft. 204-1976 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának időpontját megelőző munkanapig

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Cél-Org Kft. Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára kell átutalni, „ az MK Immobile Bau Kft. VR. vételár megjegyzéssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell • a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, • az ajánlott nettó vételárat. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.• fedezet igazolás csatolását, mely igazolja, hogy a vételár hiánytalanul rendelkezésre áll.• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.• Az értékelésnél a pályázati ajánlat összege kerül figyelembevételre

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2018. 02.21. (szerda) beérkezetten írásban jelezzék a vagyonrendező felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben – a vagyonrendező által nem ismert - elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a vagyonrendező úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

• A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
• Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
• Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, amely a szerződési érték 1,5 %-a + ÁFA, és amely költség összegének az esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie. Abban az esetben, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerülne sor, az ügyvédi költség a pályázónak a letétből haladéktalanul visszafizetésre kerül. Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése és az ügyvéd általi ellenjegyzése esetén a letétbe helyezett összeg az ügyvédet illeti meg. A fentiek tudomásulvételéről a pályázatban nyilatkoznia kell a pályázónak.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevőt) terheli.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárlásra felkínált vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.


A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P952651/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 02. 21. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 05. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P952651F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Mint az nyilvánosan köztudott, az meghirdetett telekingatlan a magasfeszültségű távvezeték védősávjába esik, ezért nem építhető be. http://www.god.hu/_site/doc/text20209131/god_-_szt_szelvenykiosztas.pdf Ennek ismeretében elfogad-e igazságügyi, ellenőrző értékbecslést?!? Üdvözlettel: Érdeklődő