Eredménytelenítés ideje
2018. 02. 28. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 02. 28. 12:00

Ismertető

Kivett üzlet, iroda, udvar és üzem + gépek, irodai berendezések, anyagkészlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

I. Ingatlanok • I/1. 5100 Jászberény Belterület 72/1.hrsz. alatt felvett, természetben: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5. szám alatt található, 3336 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett üzlet, iroda, udvar és üzem” megnevezésű ingatlan. Az ingatlanon antennatorony található, melynek tulajdonjogi helyzete és az ingatlan használatának jogcíme tisztázatlan. Az antennatorony tulajdonjogának értékesítése nem képezi a jelen pályázati kiírás tárgyát. Az antennatoronnyal kapcsolatosan az eladó semmilyen felelősséget nem vállal. • I/2. Jászberény belterület 72/2 hrsz. alatt felvett, természetben 5100. Jászberény, Kis Ernő utcában található, 938 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú ” kivett üzem, udvar és üzlet” megnevezésü, ingatlan. II. Gépek (speciális varró, hímző, marógépek) III. Irodai berendezések (irodabútor és irodatechnikai eszközök) IV. Anyag és árukészlet (varrodai termékek) Az ingóságok listája a felszámolónál megtekinthető. A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti. A 72/1 hrsz alatti ingatlanban bérlő tartózkodik. Bérlő az adós társasággal kötött bérleti szerződésben tudomásul vette, hogy az 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) 49.§-a alapján a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vagyontárgyait jogosult és köteles értékesíteni. A Felek a szerződésben rögzítették, hogy a felszámoló a Cstv. 49/A. §-a szerint nyilvános pályázat útján hirdeti meg a vagyonösszességet és amennyiben a vagyonösszesség a felszámoló által értékesítésre kerül, úgy a bérleti szerződés hatályát veszti. I/1. 5100 Jászberény Belterület 72/1.hrsz. alatt felvett, természetben: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5. szám alatt található, 3336 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett üzlet, iroda, udvar és üzem” megnevezésű, ingatlan. • I/2. Bejegyző határozat: 37565/2007.06.20. „Illeti Jászberény belterület 78 hrsz.-t terhelő gázvezetéki szolgalmi jog.” • I/3. Bejegyző határozat: 37565/2007.06.20. „Terheli a Jászberény belterület 78 hrsz-t illető szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog.” A 72/1. hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • III/8. Önálló szöveges bejegyzés a jászberényi 72/1.hrsz-ú ingatlan a jászberényi 72-es hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett 3336 m2-rel. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20. • III/13. Önálló szöveges bejegyzés gáz- és szennyvíz elvezetési szolgalmi jog terheli a jászberényi 78 hrsz-ú ingatlant mindenkori tulajdonosa javára. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20. • III/22. Jelzálogjog 120.000.-EUR azaz százhúszezer EUR kölcsöntőke, és az okirat szerinti járulékai erejéig. Jogosult: SBERBANK Magyarország Zrt., törzsszám: 10776999 Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.Bejegyző határozat, érkezési idő: 32018/2011.03.07. • III/24. Keretbiztosítéki jelzálogjog 392.000 EUR,- Ft, azaz: háromszázkilencvenkettő ezer EUR erejéig. Tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására, tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására. Jogosult: SBERBANK Magyarország Zrt., törzsszám: 10776999 Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33989/2/2012.04.02. • III/25. Vezetékjog 31m2 területre Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft, Törzsszám:13804495 Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. Bejegyző határozat, érkezési idő: 36126/5/2012.06.09. • III/26. Végrehajtási jog 51.738.863.-Ft azaz ötvenegymillió-hétszázharmincnyolcezer-nyolcszázhatvanhárom Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 395683/2/2014.09.10. • III/27. Végrehajtási jog 5.031.227.-Ft azaz ötmillió- harmincegyezer kétszázhuszonhét Ft főkövetelés és járulékai erejéig.Jogosult: Jászberény Városi Önkormányzat Törzsszám:15732671 Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43654/2/2014.11.27. • III/28. Végrehajtási jog 210.106,25 EUR azaz kétszáztízezer százhat egész huszonöt század EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. I/2 Jászberény belterület 72/2 hrsz. alatt felvett, természetben 5100. Jászberény, Kis Ernő utca kivett üzem, udvar és üzlet megnevezésü 938 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan. • I/2. Bejegyző határozat: 37565/2007.06.20. „ Terheli a Jászberény belterület 78 hrsz-t illető szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog.” A 72/2. hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • III/8. Önálló szöveges bejegyzés a jászberényi 72/2.hrsz.-ú ingatlan a jászberényi 72-es hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett 938m2 területtel. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20. • III/13. Önálló szöveges bejegyzés szennyvíz elvezetési szolgalmi jog terheli a jászberényi 78hrsz-ú ingatlant mindenkori tulajdonosa javára. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20. • III/14. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000.-Ft azaz százharminc millió Ft legmagasabb összeg erejéig. Hitelügyletből eredő tartós jogviszony biztosítására Egyetemleges terhelésként lásd még a jászberényi 9401 hrsz.-ú ingatlant is Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 40682/2009.11.016. • III/15. Jelzálogjog 100.000.000.-Ft azaz százmillió Ft kölcsöntőke, és az okirat szerinti járulékai erejéig. Egyetemleges terhelésként lásd még a jászberényi 9401 hrsz.-ú ingatlant is. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37394/2010.09.20. • III/16. ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondás Utalás: III/14. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37394/2010.09.20. • III/17. Végrehajtási jog 210.106,25 EUR azaz kétszáztízezer százhat egész huszonöt század EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39297/3/2014.08.27. • III/18. Végrehajtási jog 51.738.863.-Ft azaz ötvenegymillió-hétszázharmincnyolcezer- nyolcszázhatvanhárom Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39583/2/2014.09.10. • III/19. Végrehajtási jog 5.031.227.-Ft azaz ötmillió- harmincegyezer kétszázhuszonhét Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Jászberény Városi Önkormányzat Törzsszám:15732671 Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43655/2/2014.11.27. • III/20. Végrehajtási jog 210.106,25 EUR azaz kétszáztízezer százhat egész huszonöt század EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta,Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32227/3/2015.02.25. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §). Tájékoztatás: A I/1 és I/2 sz alatt megjelölt ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól. A II., III. és IV. alatt felsorolt ingóságok értékesítésére az ÁFA Törvény 2007. évi CXXVII Tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a nettó irányárat plussz 27 % ÁFA terheli. A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti.

Pályázat kezdete
2018. 02. 12. | 12:00
Pályázat vége
2018. 02. 28. | 12:00
Ügyszám
10.Fpk.16-15000245
Megnézem az előző kiírást
Becsérték120 000 000 Ft
Minimálár120 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
Szekuritás-Ipari Kft.„f.a.”
Székhely
5100 Jászberény, Bercsényi út 5..
Cégjegyzékszám
1615000245

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.16-15000245 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Szekuritás-Ipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1615000245, székhely: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.16-15000245 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 28. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Szekuritás-Ipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1615000245, székhely: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.16-15000245 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 12. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Szekuritás-Ipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1615000245, székhely: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P952991.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Szekuritás-Ipari Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1615000245, székhely: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5..) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.16-15000245/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P952991
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Szekuritás-Ipari Kft F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000087-51860007 számú bankszámlájára kell átutalni, „pályázat ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
• A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. Ingatlanok
• I/1. 5100 Jászberény Belterület 72/1.hrsz. alatt felvett, természetben: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5. szám alatt található, 3336 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett üzlet, iroda, udvar és üzem” megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanon antennatorony található, melynek tulajdonjogi helyzete és az ingatlan használatának jogcíme tisztázatlan. Az antennatorony tulajdonjogának értékesítése nem képezi a jelen pályázati kiírás tárgyát. Az antennatoronnyal kapcsolatosan az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.
• I/2. Jászberény belterület 72/2 hrsz. alatt felvett, természetben 5100. Jászberény, Kis Ernő utcában található, 938 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú ” kivett üzem, udvar és üzlet” megnevezésü, ingatlan.

II. Gépek (speciális varró, hímző, marógépek)
III. Irodai berendezések (irodabútor és irodatechnikai eszközök)
IV. Anyag és árukészlet (varrodai termékek)
Az ingóságok listája a felszámolónál megtekinthető.

A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti.

A 72/1 hrsz alatti ingatlanban bérlő tartózkodik. Bérlő az adós társasággal kötött bérleti szerződésben tudomásul vette, hogy az 1991. évi XLIX. törvény (továbbiakban: Cstv.) 49.§-a alapján a felszámoló a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vagyontárgyait jogosult és köteles értékesíteni. A Felek a szerződésben rögzítették, hogy a felszámoló a Cstv. 49/A. §-a szerint nyilvános pályázat útján hirdeti meg a vagyonösszességet és amennyiben a vagyonösszesség a felszámoló által értékesítésre kerül, úgy a bérleti szerződés hatályát veszti.

I/1. 5100 Jászberény Belterület 72/1.hrsz. alatt felvett, természetben: 5100 Jászberény, Bercsényi út 5. szám alatt található, 3336 m2 alapterületű 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett üzlet, iroda, udvar és üzem” megnevezésű, ingatlan.
• I/2. Bejegyző határozat: 37565/2007.06.20. „Illeti Jászberény belterület 78 hrsz.-t terhelő gázvezetéki szolgalmi jog.”
• I/3. Bejegyző határozat: 37565/2007.06.20. „Terheli a Jászberény belterület 78 hrsz-t illető szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog.”

A 72/1. hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• III/8. Önálló szöveges bejegyzés a jászberényi 72/1.hrsz-ú ingatlan a jászberényi 72-es hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett 3336 m2-rel.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20.

• III/13. Önálló szöveges bejegyzés gáz- és szennyvíz elvezetési szolgalmi jog terheli a jászberényi 78 hrsz-ú ingatlant mindenkori tulajdonosa javára.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20.
• III/22. Jelzálogjog 120.000.-EUR azaz százhúszezer EUR kölcsöntőke, és az okirat szerinti járulékai erejéig. Jogosult: SBERBANK Magyarország Zrt., törzsszám: 10776999
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.Bejegyző határozat, érkezési idő: 32018/2011.03.07.
• III/24. Keretbiztosítéki jelzálogjog 392.000 EUR,- Ft, azaz: háromszázkilencvenkettő ezer EUR erejéig. Tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására, tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására. Jogosult: SBERBANK Magyarország Zrt., törzsszám: 10776999
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 33989/2/2012.04.02.
• III/25. Vezetékjog 31m2 területre
Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft, Törzsszám:13804495 Cím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 36126/5/2012.06.09.
• III/26. Végrehajtási jog 51.738.863.-Ft azaz ötvenegymillió-hétszázharmincnyolcezer-nyolcszázhatvanhárom Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: NAV Törzsszám:15789934
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 395683/2/2014.09.10.
• III/27. Végrehajtási jog 5.031.227.-Ft azaz ötmillió- harmincegyezer kétszázhuszonhét Ft főkövetelés és járulékai erejéig.Jogosult: Jászberény Városi Önkormányzat Törzsszám:15732671
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43654/2/2014.11.27.
• III/28. Végrehajtási jog 210.106,25 EUR azaz kétszáztízezer százhat egész huszonöt század EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.

I/2 Jászberény belterület 72/2 hrsz. alatt felvett, természetben 5100. Jászberény, Kis Ernő
utca kivett üzem, udvar és üzlet megnevezésü 938 m2 területű, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.
• I/2. Bejegyző határozat: 37565/2007.06.20. „ Terheli a Jászberény belterület 78 hrsz-t illető szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog.”

A 72/2. hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• III/8. Önálló szöveges bejegyzés a jászberényi 72/2.hrsz.-ú ingatlan a jászberényi 72-es hrsz.-ú ingatlan megosztásából keletkezett 938m2 területtel.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20.
• III/13. Önálló szöveges bejegyzés szennyvíz elvezetési szolgalmi jog terheli a jászberényi 78hrsz-ú ingatlant mindenkori tulajdonosa javára. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37565/2007.06.20.
• III/14. Keretbiztosítéki jelzálogjog 130.000.000.-Ft azaz százharminc millió Ft legmagasabb összeg erejéig. Hitelügyletből eredő tartós jogviszony biztosítására Egyetemleges terhelésként lásd még a jászberényi 9401 hrsz.-ú ingatlant is Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 40682/2009.11.016.
• III/15. Jelzálogjog 100.000.000.-Ft azaz százmillió Ft kölcsöntőke, és az okirat szerinti járulékai erejéig. Egyetemleges terhelésként lásd még a jászberényi 9401 hrsz.-ú ingatlant is.
Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065
Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37394/2010.09.20.
• III/16. ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondás Utalás: III/14.
Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065
Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37394/2010.09.20.
• III/17. Végrehajtási jog 210.106,25 EUR azaz kétszáztízezer százhat egész huszonöt század EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39297/3/2014.08.27.
• III/18. Végrehajtási jog 51.738.863.-Ft azaz ötvenegymillió-hétszázharmincnyolcezer- nyolcszázhatvanhárom Ft főkövetelés és járulékai erejéig.
Jogosult: NAV Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 39583/2/2014.09.10.
• III/19. Végrehajtási jog 5.031.227.-Ft azaz ötmillió- harmincegyezer kétszázhuszonhét Ft főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Jászberény Városi Önkormányzat Törzsszám:15732671
Cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43655/2/2014.11.27.
• III/20. Végrehajtási jog 210.106,25 EUR azaz kétszáztízezer százhat egész huszonöt század EUR főkövetelés és járulékai erejéig. Jogosult: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Törzsszám:10116065 Cím: 2760 Nagykáta,Dózsa György út 10. Bejegyző határozat, érkezési idő: 32227/3/2015.02.25.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

Tájékoztatás:
A I/1 és I/2 sz alatt megjelölt ingatlanok értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
A II., III. és IV. alatt felsorolt ingóságok értékesítésére az ÁFA Törvény 2007. évi CXXVII Tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a nettó irányárat plussz 27 % ÁFA terheli.

A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt osztatlan szolgáltatásként (dologösszességként) értékesíti.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 120 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 120 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üzlet, iroda, udvar, üzem

Típus:
iroda
Területe:
4 274 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
4 274 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett üzlet, iroda, udvar, üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a Cél-Org Kft. 204-1976 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Szekuritás-Ipari Kft. F.A. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000087-51860007 számú bankszámlájára, „vételár” megjegyzéssel.
Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonösszesség (dologösszesség) átadására (birtokba és tulajdonba adása)a teljes vételár megfizetését követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell• a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, • az ajánlott nettó vételárat. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.• bankgarancia csatolását, amelyben a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelezett teljesítésének elmaradása esetén a fizetési határidőn belül a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.• Az értékelésnél a pályázati ajánlat összege kerül figyelembevételre

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2018.02.28. (szerda) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé.
Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben – a felszámoló által nem ismert - elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár.
Az elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogát kizárólag a dologösszesség egészére gyakorolhatja. A vele közölt ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el.

• A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
• Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
• Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, amely a szerződési érték 1,5 %-a + ÁFA, és amely költség összegének az esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie. Abban az esetben, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerülne sor, az ügyvédi költség a pályázónak a letétből haladéktalanul visszafizetésre kerül. Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése és az ügyvéd általi ellenjegyzése esetén a letétbe helyezett összeg az ügyvédet illeti meg. A fentiek tudomásulvételéről a pályázatban nyilatkoznia kell a pályázónak.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog-változással kapcsolatos valamennyi költség a pályázót(vevőt) terheli.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy megvásárlásra felkínált vagyonösszességért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal.
• A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a Pályázó a vagyonösszesség (dologösszesség) vonatkozó adásvételi szerződés megkötése esetén a szerződésben vállalja, hogy a Bérleti szerződésnek az Eladó által történő felmondása esetén a vagyonösszesség (dologöszesség) birtokba adása a Bérlő által közvetlenül történik a Vevő felé. Nyilatkoznia kell arról is, hogy abban az esetben, ha a Bérlő a vagyonösszesség (dologösszesség) birtokba adását nem teljesíti, a Pályázó tudomásul veszi, hogy ezért az Eladót felelősség nem terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P952991/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 02. 28. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.