Eredménytelenítés ideje
2018. 02. 28. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 02. 28. 12:00

Ismertető

Martonvásár külterületén kivett telephely

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Martonvásár külterület, 0257/1. hrsz. Természetben: Martonvásár, külterület 0257/1.hrsz. alatt található, 4700 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett telephely” megnevezésű ingatlan. A 0257/1. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • III./2.Az ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal jogosult: Martonvásár Város Önkormányzata törzsszám:15362931 2462 Martonvásár, Budai út 13. Bejegyző határozat, érkezési idő: 59788/3/2001.10.17.Eredeti határozat:36979/2001.03.07. • III/4. Érkezési idő: 59788/3/2001.10.17. Önálló szöveges bejegyzés a 0257 hrsz-ú 1.3859 m2 0259/9 hrsz-ú 490 m2 nagyságú ingatlanok összevonva, majd 0257/1 hrsz-ú 4700 m2 és 0257/2 hrsz-ú 9649 m2 nagyságú ingatlanokra megosztva. • III/7. Érkezési idő: 57660/3/2002.08.12 Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében 91 m2 terület beolvadt a martonvásári 0257/3 hrsz-ú út területébe. • III/12. Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft azaz egyszázhúsz millió forint keretösszeg erejéig az okiratban foglalt tartalommal. A 160/2010.számú, jelzáloghitel tipusú 2010. június 2. keltezésű kölcsönszerződésből eredő 82.000.000.-Ft és járulékai követelés, valamint a 2010. június 2-án létrejött keretbiztosítéki jelzálogjog szerződés hatálya alatt a jövőben a felek között létrejövő bankgarancia, illetve kölcsönszerződésből a fenti keretösszeg erejéig fennálló követelések biztosítására. Jogosult: Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet” felszámolás alatt”, törzsszám: 10043330 Cím: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u.4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48575/2011/2010.06.02. • III/13. Végrehajtási jog 844.520.-Ft azaz nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázhúsz forint adótartozás és járulékai erejéig Ügyszám: 9775738457, ikt. szám: 6603317260, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága (1144 Budapest, Gvadányi u. 69.) Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal.Törzsszám:15789934 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48954/2011.05.05. • III/14. Végrehajtási jog 52.409.447,- Ft, azaz ötvenkettő millió-négyszázkilenceze-négyszáznegyvenhét forint adótartozás és járulékai erejéig. Ikt.szám: 7385993181, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal,Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39088/2015.03.20. A Martonvásár külterület, 0257/1. hrsz-ú ingatlanon • bérleti szerződést alapján a Gumi-Chem Gumiipari, Vegyészeti és Környezetvédelmi Kft gumikeverék újra hasznosítását végezte. A bérleti szerződés 2015. július 5-én, a felszámolási eljárás kezdete előtt szűnt meg. A bérleti szerződés megszűnésekor nem került elszállításra a Gumi-Chem Kft tulajdonában álló 108,2 tonna, újrahasznosítás céljára vásárolt, minősítés nélküli gumikeverék, 4 db 1000 literes tartályban tárolt vizes olaj. Időközben a Gumi-Chem Kft végelszámolás majd felszámolási eljárás alá került. A felszámoló nyilatkozata szerint a fentiekben megjelölt gyártáshoz szükséges alapanyagok elszállítására és tárolására a Gumi-Chem Kft fa nem rendelkezik fedezettel. • a felszámolási eljárás előtt – határozott időre - kötött bérleti szerződés alapján a szerződés 2016. június 30.-i megszűnését követően a Total Rubber Kft, mely társaság 2017. január 11 napjától felszámolás alatt áll tulajdonát képezi az ingatlanon található 13,2 tonna, nagyüzemi elszívásban lecsapódott, minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, újrahasznosítás céljából vásárolt korom, melynek elszállítására a Total Rubber Kft fa nem rendelkezik fedezettel. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FNVH/48925-5/2017-NFM iktatószámú határozatával a Martonvásár Külterület 0257/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez feltételekkel járult hozzá, mely feltétel teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozat pályázathoz való csatolása a pályázaton való részvétel feltétele. Az ingatlan értékesítés feltételeit a felszámoló mellékletként csatolja. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §). Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

Pályázat kezdete
2018. 02. 12. | 12:00
Pályázat vége
2018. 02. 28. | 12:00
Ügyszám
6.Fpk.01-13-005404
Megnézem az előző kiírást
Becsérték38 300 000 Ft
Minimálár38 300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév
Marton Estate Kft„f.a.”
Székhely
1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.
Cégjegyzékszám
01-09-260024

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.01-13-005404 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Marton Estate Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-260024, székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.01-13-005404 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 28. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Marton Estate Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-260024, székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.01-13-005404 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 12. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a Marton Estate Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-260024, székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P953063.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) Marton Estate Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-260024, székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 10. B ép.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.01-13-005404/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P953063
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 12. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. február 28. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 349 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Cél-Org Kft Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú
bankszámlájára kell átutalni, „Marton Estate Kft.fa. ajánlati biztosíték” megjegyzéssel.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz
mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: • Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
• A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
• Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
• Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Martonvásár külterület, 0257/1. hrsz. Természetben: Martonvásár, külterület 0257/1.hrsz. alatt található, 4700 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú, „Kivett telephely” megnevezésű ingatlan.

A 0257/1. hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• III./2.Az ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog az okirat és vázrajz szerinti tartalommal jogosult: Martonvásár Város Önkormányzata törzsszám:15362931 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 59788/3/2001.10.17.Eredeti határozat:36979/2001.03.07.

• III/4. Érkezési idő: 59788/3/2001.10.17. Önálló szöveges bejegyzés a 0257 hrsz-ú 1.3859 m2 0259/9 hrsz-ú 490 m2 nagyságú ingatlanok összevonva, majd 0257/1 hrsz-ú 4700 m2 és 0257/2 hrsz-ú 9649 m2 nagyságú ingatlanokra megosztva.

• III/7. Érkezési idő: 57660/3/2002.08.12 Önálló szöveges bejegyzés telekalakítás következtében 91 m2 terület beolvadt a martonvásári 0257/3 hrsz-ú út területébe.

• III/12. Keretbiztosítéki jelzálogjog 120.000.000,- Ft azaz egyszázhúsz millió forint keretösszeg erejéig az okiratban foglalt tartalommal. A 160/2010.számú, jelzáloghitel tipusú 2010. június 2. keltezésű kölcsönszerződésből eredő 82.000.000.-Ft és járulékai követelés, valamint a 2010. június 2-án létrejött keretbiztosítéki jelzálogjog szerződés hatálya alatt a jövőben a felek között létrejövő bankgarancia, illetve kölcsönszerződésből a fenti keretösszeg erejéig fennálló követelések biztosítására.
Jogosult: Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet” felszámolás alatt”, törzsszám: 10043330
Cím: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u.4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48575/2011/2010.06.02.

• III/13. Végrehajtási jog 844.520.-Ft azaz nyolcszáznegyvennégyezer-ötszázhúsz forint adótartozás és járulékai erejéig Ügyszám: 9775738457, ikt. szám: 6603317260, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága (1144 Budapest, Gvadányi u. 69.) Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal.Törzsszám:15789934 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 48954/2011.05.05.

• III/14. Végrehajtási jog 52.409.447,- Ft, azaz ötvenkettő millió-négyszázkilenceze-négyszáznegyvenhét forint adótartozás és járulékai erejéig. Ikt.szám: 7385993181, képv.eljár: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság Jogosult: Nemzeti Adó és Vámhivatal,Törzsszám:15789934 Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Bejegyző határozat, érkezési idő: 39088/2015.03.20.

A Martonvásár külterület, 0257/1. hrsz-ú ingatlanon
• bérleti szerződést alapján a Gumi-Chem Gumiipari, Vegyészeti és Környezetvédelmi Kft gumikeverék újra hasznosítását végezte. A bérleti szerződés 2015. július 5-én, a felszámolási eljárás kezdete előtt szűnt meg. A bérleti szerződés megszűnésekor nem került elszállításra a Gumi-Chem Kft tulajdonában álló 108,2 tonna, újrahasznosítás céljára vásárolt, minősítés nélküli gumikeverék, 4 db 1000 literes tartályban tárolt vizes olaj. Időközben a Gumi-Chem Kft végelszámolás majd felszámolási eljárás alá került. A felszámoló nyilatkozata szerint a fentiekben megjelölt gyártáshoz szükséges alapanyagok elszállítására és tárolására a Gumi-Chem Kft fa nem rendelkezik fedezettel.

• a felszámolási eljárás előtt – határozott időre - kötött bérleti szerződés alapján a szerződés 2016. június 30.-i megszűnését követően a Total Rubber Kft, mely társaság 2017. január 11 napjától felszámolás alatt áll tulajdonát képezi az ingatlanon található 13,2 tonna, nagyüzemi elszívásban lecsapódott, minőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező, újrahasznosítás céljából vásárolt korom, melynek elszállítására a Total Rubber Kft fa nem rendelkezik fedezettel.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FNVH/48925-5/2017-NFM iktatószámú határozatával a Martonvásár Külterület 0257/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez feltételekkel járult hozzá, mely feltétel teljesítésének vállalásáról szóló nyilatkozat pályázathoz való csatolása a pályázaton való részvétel feltétele.
Az ingatlan értékesítés feltételeit a felszámoló mellékletként csatolja.

A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 38 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 38 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett telephely

Típus:
Kivett telephely
Területe:
4 700 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:
4 700 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető a Cél-Org Kft. 204-1976 telefonszámon történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a Cél-Org Kft Budapest Banknál vezetett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájára, „Marton Estate Kft.fa.vételár” megjegyzéssel

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell• a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, • az ajánlott nettó vételárat. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.• bankgarancia csatolását, amelyben a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelezett teljesítésének elmaradása esetén a fizetési határidőn belül a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni• nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. • nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. .• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv-ben előírt összeférhetetlenségi ok a személyével szemben nem áll fenn.• Az értékelésnél a pályázati ajánlat összege kerül figyelembevételre

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: • A közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2018.02.28. (szerda) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé.
Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben – a felszámoló által nem ismert - elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása ebben az esetben jogvesztéssel jár.

• A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
• Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli.
• Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése esetén a pályázó (vevő) vállalja, hogy viseli a szerződést készítő, a felszámoló által kijelölt ügyvéd költségeit, amely a szerződési érték 1,5 %-a + ÁFA, és amely költség összegének az esedékessége a szerződéskötés napja. Az ügyvédi költséget a nyertes pályázónak az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül a felszámolónál kell letétbe helyeznie. Abban az esetben, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerülne sor, az ügyvédi költség a pályázónak a letétből haladéktalanul visszafizetésre kerül. Az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése és az ügyvéd általi ellenjegyzése esetén a letétbe helyezett összeg az ügyvédet illeti meg. A fentiek tudomásulvételéről a pályázatban nyilatkoznia kell a pályázónak.

• Pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásul veszik, hogy az adós az ingatlanon tárolt idegen termékek mennyiségéért felelősséget nem vállal.
A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról is, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték nélkül tárolt termékek elszállítása az adásvételi a szerződés hatálybalépésétől a vevőt terheli és abban az esetben, ha a volt bérlők a vevő felszólítása ellenére a termékek elszállításáról nem gondoskodnak, a pályázó tudomásul veszi, hogy ezért az eladót felelősség nem terheli.
A pályázóknak nyilatkozniuk kell arról is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FNVH/48925-5/2017-NFM iktatószámú határozatában foglaltak teljesítését vállalják. Az erről szóló nyilatkozat pályázathoz való csatolása a pályázaton való részvétel feltétele.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P953063/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 02. 28. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 12. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P953063F1 kommentje:

    4