Legmagasabb ajánlat
182 190 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2019. 01. 31. 14:39
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült . További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve: 2019. 01. 31. 14:39

Ismertető

Sertéstelep Füzesabonyban

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Sertéstelep Füzesabonyban gépekkel, berendezésekkel

Pályázat kezdete
2018. 12. 21. | 08:00
Pályázat vége
2019. 01. 07. | 20:00
Ügyszám
3.Fpk.160
Becsérték182 190 000 Ft
Minimálár182 190 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1092 Budapest, Ferenc körút 44.
Cégjegyzékszám
13-09-186206

Adós adatai

Cégnév
Füzes-Farm-95. Állattenyésztési és Szolgáltató Kft. „f.a.”
Székhely
1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám
01-09-176988

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.160 ügyszámú nyilvános pályázat, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44., levelezési cím: 2013 Pomáz , József Attila utca 17..) felszámoló által a Füzes-Farm-95 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-176988, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A pályázó ajánlata nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 3.Fpk.160 ügyszámú nyilvános pályázat 2019. január 7. 20 óra 00 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44., levelezési cím: 2013 Pomáz , József Attila utca 17..) felszámoló által a Füzes-Farm-95 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-176988, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 3.Fpk.160 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. december 21. 08 óra 00 perckor, a Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44., levelezési cím: 2013 Pomáz , József Attila utca 17..) felszámoló által a Füzes-Farm-95 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-176988, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P954673.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Havlin Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44., levelezési cím: 2013 Pomáz , József Attila utca 17..), mint a(z) Füzes-Farm-95 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-176988, székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.. 1. em. 2.) Egri Törvényszék 3.Fpk.160/2016/47.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. december 6. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P954673
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. december 21. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. január 7. 20 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 665 700 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az eladó (Füzes-Farm-95 Kft. f.a.) B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10175604-00000000 számú bankszámlájára "Sertéstelep bánatpénz" közleménnyel a banki átutalási napokat is figyelembe véve úgy, hogy a bánatpénz teljes összege legkésőbb a pályázat leadására nyitva álló határidőig a bankszámlán jóváírásra kerüljön. Felszámoló az esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Eredménytelen pályázónak, ill. a pályázat bármilyen okból történő eredménytelensége esetén a befizetett bánatpénz kamatmentesen a befizető által megjelölt bankszámlára visszafizetésre kerül az erről való értesítést követő 8 munkanapon belül. Nem jár vissza a bánatpénz, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Sertéstelep Füzesabonyban gépekkel, berendezésekkel

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 182 190 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 182 190 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: sertéstelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
66 056 m²
Állapota:
átlagos, részben építés alatt álló
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
123 319 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Füzesabony-Pusztaszikszó
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0308/5
Ingatlan postai címe:
Füzesabony-Pusztaszikszó, hrsz. 0308/5
Művelési ág:
kivett sertéstelep
Területnagyság:
66 056 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
sertéstelep
Az ingatlan jogi jellege:
kizárólagos tulajdon

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Füzes-Farm-95 Kft. "f.a." Füzesabony-Pusztaszikszó

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher van.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Vezetékjog az ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára 68 nm területre- Jelzálogjog 302 MFt keretösszeg erejéig a Bohemian Financing Zrt. javára,- Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.300 MFt keretösszeg erejéig a Bohemian Financing Zrt. javára,- Lemondás jelzálog ranghelyével való rendelkezés jogáról a Raiffesen Bank Zrt. javára

Az ingatlan tartozékai: A hígtrágyás sertéstenyésztéshez szükséges felépítmények(állattartó épületek), magtárolók, takarmánykeverő épület, takarmánysilók valamint a kapcsolódó szociális és egyéb létesítmények és technológiai berendezések

Az épületnél jellemző sajátosságok: A felépítmények ismertetése és az ingatlan műszaki leírása, képekkel együtt a EÉR hirdetmény Csatolmányok cím alatt található.

Ingatlan állapota: átlagos, részben építés alatt álló

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szennyvíztisztító és hígtrágya tároló

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
135 211 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
32 781 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Füzesabony-Pusztaszikszó
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0308/7
Ingatlan postai címe:
Füzesabony-Pusztaszikszó, hrsz. 0308/7
Művelési ág:
kivett szennyvíztisztító, hígtrágya tároló
Területnagyság:
135 211 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Szennyvíztisztító és hígtrágya tároló
Az ingatlan jogi jellege:
kizárólagos tulajdon

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Füzes-Farm-95 Kft. "f.a." Füzesabony Pusztaszikszó

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher van.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Keretbiztosítéki jelzálogjog 1.320 MFt keretösszeg erejéig a Bohemian Financing Zrt. javára,- Keretbiztosítéki jelzálogjog 3.300 MFt keretösszeg erejéig a Bohemian Financing Zrt. javára,- Lemondás jelzálog ranghelyével való rendelkezés jogáról a Raiffeisen Bank Zrt. javára

Az ingatlan tartozékai: Kör alakú vb tartály gyűjtőtároló keverővel és szivattyúval felszerelve (még nem volt beüzemelve). 2 db HDPE fóliával bélelt 25.000 m3-es hígtrágya tároló, melyből az egyik még nem volt használatban. A 3. medence előkészítése megtörtént, de nem lett befejezve (fóliabélés nincs). 2 db monitoring kút is elhelyezésre került a környezetszennyezés vizsgálata és a környezeti hatások ellenőrzése céljából. Részletes leírás a csatolmányokban található.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: állattartó épületekben ill. egyéb felépítményekben található gépek, technológiai berendezések.

Típus:
Egyéb
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem vagyont terhelő zálogjog a Bohemian Financing Zrt. javára
Mennyisége:
2 468 db
Becsérték:
25 420 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Karbantartási eszközök, irodabútorok, számítástechnikai eszközök, Labor felszerelések, egyéb

Típus:
Műszaki cikk
Állapot:
Sérült/hiányos
Tehermentes:
nem Vagyont terhelő zálogjog a Bohemian Financing Zrt. javára
Mennyisége:
100 db
Becsérték:
670 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak 2018. december 12-én, 18-án és január 3-án 10 és 15 óra között tekinthetők meg, az EÉR-en vagy telefonon (+36(1)219-0473) történő előzetes időpont egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítése mentes az ÁFA fizetési kötelezettség alól. Az ingóságok értékesítését 27 % ÁFA terheli, melyet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.) előírásai szerint kell megfizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerint sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a legmagasabb ajánlati árhoz képest legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az érdekelteket az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR igénybevételével, üzenet útján értesíti. Több ártárgyalás is tartható. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása.. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17/2014. (II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók. Jelen pályázati kiírás a vagyonösszesség első hirdetménye. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat, vagy ha a vételi ajánlat a minimálárat nem éri el. Ezen a jogcímen sem a felszámolóval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötése esetén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat forintban, a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben köteles megfizetni az eladó B3 Takarék Szövetkezetnél vezetett 73609155-10175604-00000000 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 45 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR-t üzemeltető számára a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-ának megfizetése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződést véleményezésre a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbavétele a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül lehetséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér, mely a felszámoló által feltöltött hirdetmény alapján az EÉR igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - A pályázó adatait, gazdálkodó szervezet esetén: nevet, székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot, telefonszámot, e-mail címet, a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) eredeti, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát; magánszemély esetén: nevet, állampolgárságot, lakcímet, születési adatokat, adóazonosító jelet, személyi igazolványszámot (külföldi ajánlattevő esetén útlevélszámot), telefonszámot, e-mail címet; külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 63-70. §-ában foglalt jogszabályok az irányadóak, - Az ajánlott nettó vételárat, tételenként külön-külön és együttesen. A nettó vételár nem tartalmazza a környezeti kárelhárítás költségeit, ajánlattevőnek ezt a nettó vételáron felül kell biztosítania, - Nyilatkozatot a pályázat lejárati határidejétől számított 120 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, - Kötelezettségvállalói nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést a pályázat eredményének EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 45 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, - Külföldi szervezet esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötésig az ingatlan- nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges iratokat, így különösen az Inytv. (1997. évi CXLI. tv.) 36. és 37. §-ában foglaltak szerinti dokumentumokat átadja, - Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázat benyújtásáig, külföldi pályázótól a számlavezető bank nevének, SWIFT illetve BIC kódjának, valamint a nemzetközi számlaszámának (EU esetén IBAN) pontos megadását, amelyre sikertelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték visszautalását kéri, - Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vagyontárgyakat megtekintette, áttanulmányozta a Csatolmányokban mellékelt dokumentumokat különös tekintettel a BO/16/314-2/2016 számú egységes környezethasználati engedély valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/03616-9/2017. számú határozatának előírásait, a „Környezeti állapotfelmérés” és a „Hulladékok felmérése és költségbecslés” című dokumentumban foglaltakat, a pályázó ajánlatát ezek ismeretében tette meg,- Kötelezettségvállaló nyilatkozatot arról, hogy a BO/16/314-2/2016 számú egységes környezethasználati engedély és a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Környezetvédelmi Hatóság) HE-02/KVTO/03616-9/2017. számú határozatának (Környezetvédelmi határozat) előírásait (együttesen környezetvédelmi kötelezettség) - melyet az eladó pénzeszköz hiányában nem tud teljesíteni - a 106/1995.(IX.8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés b)és c) pontja alapján a pályázó a tulajdonjog átszállásával átvállalja és a Környezetvédelmi Hatóság által előírt határidőben maradéktalanul teljesíti, - Nyilatkozatot arról, hogy a fenti környezetvédelmi kötelezettség teljesítéséhez szükséges pénzeszköz - melynek becsült költsége hozzávetőlegesen 9,54 MFt (nettó 7,51 MFt) - a nettó vételáron felül a rendelkezésére áll valamint banki igazolás arról, hogy a bruttó összeget (9,54 MFt) a bankszámláján erre a célra zárolta a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítéséig, de legalább a pályázat beadási határidejétől számított 150 napig, - Nyilatkozatot arról, hogy a tulajdonszerzést követő 30 napon belül felveszi a Környezetvédelmi Hatósággal a kapcsolatot a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében,- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a hirdetményben és az értékesítési tájékoztatóban meghatározott feltételeket magára nézve elfogadja,- Nyilatkozatot, hogy a pályázó nem tartozik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49. § (3) bek., (3b) bek.).

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgyak kizárólag együttesen a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Az eladó a Füzesabony-Pusztaszikszó 0308/5 helyrajzi számú ingatlanon lévő sertéstelepen folytatott nagy létszámú állattartási(sertéstenyésztés) tevékenységre vonatkozóan 2022. december 31-éig BO/16/413-2/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Környezetvédelmi Hatóság a Cstv. 31. § (1) bek. c) pontjában foglalt környezetvédelmi nyilatkozatot környezetvédelmi szempontból a HE-02/KVTO/03616-9/2017. számú határozatában foglalt előírásokkal elfogadta (Környezetvédelmi határozat). A felszámoló a 106/1995. (IX.8.) Kormányrendelet 8. § (7) bekezdése alapján az értékesítéshez az állami vagyonért felelős miniszter hozzájárulását kérte. A hozzájárulás feltételeként előírtak alapján a felszámoló szakcéget bízott meg a sertéstelep környezeti állapotfelmérésével, a területen található veszélyes hulladékok felmérésével, a Környezetvédelmi határozatban foglalt előírások teljesítésének költségbecslésével. A költségbecslés tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a sertéstenyésztés újraindításával kapcsolatos egyéb a felszámoló által a jelenleg nem ismert hatósági kötelezések végrehajtásának költségeit. Az eladó ill. a felszámoló nem vállal felelősséget azért, ha a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése a költségbecslésben meghatározott költségkeretet túllépi. A Környezeti állapotfelmérés című dokumentumban és Környezetvédelmi határozatában is megállapított terheken kívül a felszámolónak egyéb környezeti teherről, környezetszennyezésről nincs tudomása. Az értékesítést követően esetlegesen feltárt környezeti teherrel kapcsolatos felelősségét az eladó kizárja. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat - mely a vételár 1 %-a +ÁFA - a vevő köteles megfizetni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P954673/tetelek.pdf

Licitnapló

2019. 01. 31. | 14:39 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2019. 01. 07. | 20:00 || A pályázat véget ért.

2018. 12. 21. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P954673F2 kommentje:

  • || P954673F1 kommentje:

    A holnapi napra szeretnék Füzes-Farm-95. Állattenyésztési és Szolgáltató Kft. „f.a.” megtekintést 13-ra

  • || Értékesítő kommentje:

    A belépési engedélyhez az örző-védő szolgálatnak meg kell adni a nevét és a személyigazolvány számát. Legyen szíves küldje meg a központi e-mail címünkre (info@havlin.hu). Köszönettel: Felszámoló