Eredménytelenítés ideje
2018. 03. 03. 11:47
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 03. 03. 11:47

Ismertető

VOLVO S60 2.0T

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

VOLVO S60 2.0T 2001, benzin, 1 984 cm3 jármű színe barna. Műszaki érvényessége 2015-ben lejárt

Pályázat kezdete
2018. 02. 16. | 11:45
Pályázat vége
2018. 03. 03. | 11:47
Ügyszám
56.Fpk.1.801
Megnézem az előző kiírást
Becsérték300 000 Ft
Minimálár300 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Csődmenedzser és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1139 Budapest, Fáy utca 1..
Cégjegyzékszám
01-09-948718

Adós adatai

Cégnév
TÉR 4 Consult Tervező, Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1028 Budapest, Gazda utca 34.
Cégjegyzékszám
01 09 688636

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 56.Fpk.1.801 ügyszámú nyilvános pályázat, a NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a TÉR 4 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 688636 , székhely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 56.Fpk.1.801 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 3. 11 óra 47 perckor, a NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a TÉR 4 Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 688636 , székhely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 56.Fpk.1.801 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 16. 11 óra 45 perckor, a NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..) felszámoló által a TÉR 4 Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 688636 , székhely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P956113.

Pályázati Hirdetmény

A(z) NEPTUNUS FELSZÁMOLÓ Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-948718, székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 1.., levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1..), mint a(z) TÉR 4 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 688636 , székhely: 1028 Budapest, Gazda utca 34.) Fővárosi Törvényszék 56.Fpk.1.801/2017. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. február 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P956113
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 16. 11 óra 45 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. március 3. 11 óra 47 perc

Ajánlati biztosíték összege: 15 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással Tér 4 Kft. „f.a.” – ajánlati biztosíték közleménnyel a felszámoló szervezet UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 elkülönített számú bankszámlájára átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig, úgy hogy az összeg a lejárati határidőig a számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott pályázó az ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

VOLVO S60 2.0T
2001, benzin, 1 984 cm3
jármű színe barna.
Műszaki érvényessége 2015-ben lejárt

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 300 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: volvo Személygépjármű

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Volvo
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A felszámoló központi telefonszámán követő bejelentkezést követően 2018.02.09.-én, 12.00 és 13.00 között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár egy összegben a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással történő kifizetése a UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000066-90920013 számú bankszámlára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A felszámoló által történő értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül szükséges az ingóságot birtokba venni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ingóság értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a fordított áfa szabályai érvényesek. A vételárat egy összegben kell a szerződés aláírásától számított 20 napon belül átutalással teljesíteni. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának pályázó által aláírt másolatát, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Jogi személy vagy egyéb szervezet esetén a nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail-címét, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban. Amennyiben a pályázó képviselője útján nyújtja be vételi ajánlatát, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott ) magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazást köteles csatolni. Az ajánlatnak tartalmazni kell továbbá, kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, és hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 20 napon belül megköti. Nyilatkozatot arról, hogy vételárat a szerződéskötéstől számított 20 napon belül kiegyenlíti. Nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról. Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó sikertelen pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kéri az ajánlati biztosíték visszautalását. Nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 8 napon belül birtokba veszi az ingóságot. Nyilatkozatot arról, hogy pályázó az esetlegesen felmerülő környezeti terheket átvállalja. A nyilatkozatokat legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró minimálárnál alacsonyabb vételi ajánlatot nem fogad el. Az ingóság birtokbaadására a teljes vételár kiegyenlítését követően 8 napon belül kerül sor. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjármű forgalmi engedélye rendelkezésre áll. A gépjármű törzskönyve nem áll rendelkezésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P956113/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 03. 03. | 11:47 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 16. | 11:45 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P956113F1 kommentje:

    Üdvözlöm! a megtekintésre ez dátumot találtam a hirdetményben: 2018.02.09.-én, 12.00 és 13.00 között. ez nem valami tévedés? a pályázat 16 án kezdődött és március 3 -ig tart... maga a pályázat ideje alatt egyetlen lehetőséget sem biztosítanak megtekintésre? Az előző tájékoztatásban megadták, hogy a gépjármű többhelyen sérült és lelakott, viszont képek nincsenek hozzá. Ha a pályázat ideje alatt nem adnak hozzá megtekintési lehetőséget sem vagy legalább néhány fényképet, akkor az teljesen szerencsejátékká silányítja a pályázatot. ez nem lehet még a felszámoló érdeke sem, hiszen magasabb árat akkor lehet érte megkínálni, ha legalább kb. tudom hogy mit vásárolunk. kérem szíves tájékoztatásukat. köszönöm

  • || P956113F1 kommentje:

    Üdvözlöm! Szeretném kérni, hogy az értékesítésre kerülő gépjárműről legalább 1 db képet tegyenek nyilvánossá. Nagyon sokat segítene, ha megosztanák a gépjármű állapotára vonatkozó legfontosabb információkat is. Sérült vagy sérülésmentes? Működőképes? Minden kulcs megvan? Köszönöm!

  • || Értékesítő kommentje:

    Tisztelt Éredklődő! Egy kulcs van csak. A gépjármű külsőleg több helyen is sérült, belül is rendkívül lelakott állapotban van. A közzétett időpontban elezetes egyeztetést követően megtekinthető.