Eredménytelenítés ideje
2018. 03. 07. 10:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 03. 07. 10:00

Ismertető

Ékszerbolti készlet

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Arany, ezüst, volfrám ékszerek, órák, szíjak

Pályázat kezdete
2018. 02. 19. | 10:00
Pályázat vége
2018. 03. 07. | 10:00
Ügyszám
7.Fpk.10-15-000326
Becsérték2 326 000 Ft
Minimálár2 326 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév
MÁTRAGOLD-585 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
3200 Gyöngyös, Kont Bíró út 16.
Cégjegyzékszám
1009023060

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.10-15-000326 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a MÁTRAGOLD-585 KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009023060, székhely: 3200 Gyöngyös, Kont Bíró út 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nincs ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.10-15-000326 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 7. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a MÁTRAGOLD-585 KFT. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1009023060, székhely: 3200 Gyöngyös, Kont Bíró út 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.10-15-000326 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 19. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a MÁTRAGOLD-585 KFT. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1009023060, székhely: 3200 Gyöngyös, Kont Bíró út 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P958164.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) MÁTRAGOLD-585 KFT. „f.a” (cégjegyzékszám: 1009023060, székhely: 3200 Gyöngyös, Kont Bíró út 16.) Egri Törvényszék 7.Fpk.10-15-000326/6. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. január 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P958164
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 19. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. március 7. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 116 300 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összegét a MÁTRAGOLD-585 Kft. „fa.” bankszámlaszámára: K & H Bank Zrt. 10400528-50526752-55531001 kell megfizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, a közleményben kérjük feltüntetni: „MÁTRAGOLD-585 Kft. „fa.” bánatpénz”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Arany, ezüst, volfrám ékszerek, órák, szíjak

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 326 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 326 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1. Ékszerek

Típus:
Ékszer, értéktárgy
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemeket 2018. február 22-én 11-12 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. (egyeztetése 37/505-386 telefonszámon).

Vételár megfizetésének módja, határideje: átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül,

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, ÁFA összeg és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak a szerződéskötést követő 3 napon belül ki nem fizetendő részére,- a bánatpénz befizetése a MÁTRAGOLD-585 Kft. „fa.” K& H Bank Zrt-nél vezetett 10400528-50526752-55531001 bankszámlára, a közleményben kérjük feltüntetni: „MÁTRAGOLD-585 Kft. „fa.”- a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni,- legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása, - vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 30 napon belül, - jogi személy vagy gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány- a pályázónak vállalnia kell az EÉR felé a nettó vételár 1%-ának megfelelő jutalék megfizetését 2- a pályázónak vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár megfizetését követően 15 napon belül saját költségén a vagyonelemeket elszállítja,- Az Áfa megfizetése a 2007. évi CXXVII. törvény (1) bekezdés g) pontja szerint Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti. (fordított áfa) Magánszemély nyertes ajánlattevő esetén a számla tartalmazza az áfát.- a pályázó nyilatkozik a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, vagy más jogszabály szerinti igazolásaÉrtékelési szempont a vételár nagysága és a fizetési határidő, részletfizetési lehetőség nincs!A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. február 19. 10 óra 00 perc.A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 7. 10 óra 00 perc.Az értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ékszerek egyben kerülnek értékesítésre.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A vagyonelemek első hirdetése.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A vételár megfizetésének módja átutalás a szerződéskötést követő 30 napon belül.

A vagyonelemek átvételének módja és ideje: a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a részvevőkkel a felszámoló ismerteti (Cstv. 49/A§(4) bekezdés).

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P958164/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 03. 07. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 19. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.