Eredménytelenítés ideje
2018. 03. 12. 11:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 03. 12. 11:00

Ismertető

Műtárgyak és könyvek

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Műtárgyak és könyvek Műtárgyak: régiségek, a műtárgyak megnevezésének listája szerint darabszám alapján. Könyvek: 1012 db könyv cím szerinti lista alapján.A műtárgyakat és könyveket a felszámoló kizárólag egyben értékesíti. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerint került meghatározásra a minimálár.

Pályázat kezdete
2018. 02. 23. | 10:00
Pályázat vége
2018. 03. 12. | 11:00
Ügyszám
18.Fpk.4551
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 500 000 Ft
Minimálár1 750 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely
1146 Budapest, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám
01-10-043611

Adós adatai

Cégnév
ITHILIA Informatikai és Technológiai Kft„f.a.”
Székhely
1067 Budapest, Csengery utca 53.
Cégjegyzékszám
0109864897

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 18.Fpk.4551 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a ITHILIA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109864897, székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nincs ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 18.Fpk.4551 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 12. 11 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a ITHILIA Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 0109864897, székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 18.Fpk.4551 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. február 23. 10 óra 00 perckor, a Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..) felszámoló által a ITHILIA Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 0109864897, székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 53.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P967369.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cash & Limes Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043611, székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9..), mint a(z) ITHILIA Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 0109864897, székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 53.) Fővárosi Törvényszék 18.Fpk.4551/2015/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. február 8. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P967369
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. február 23. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. március 12. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 125 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték összege 125 000,-Ft, azaz egyszázhuszonötezer forint, melyet a Cash & Limes Zrt. bankszámlaszámára: OTP 11701004-20246929-00000000 kell megfizetni, a közleményben kérjük feltüntetni: „Ithilia Kft f.a pályázat”.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó által fizetett biztosíték (bánatpénz) a vételárba beszámít, míg a többi pályázó befizetett ajánlati biztosítékát a pályázat kiértékelését követő 8 munkanapon belül a kiíró visszafizeti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Műtárgyak és könyvek
Műtárgyak: régiségek, a műtárgyak megnevezésének listája szerint darabszám alapján.
Könyvek: 1012 db könyv cím szerinti lista alapján.A műtárgyakat és könyveket a felszámoló kizárólag egyben értékesíti.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdése szerint került meghatározásra a minimálár.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Műtárgyak és könyvek

Típus:
Ékszer, értéktárgy
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 012 db
Becsérték:
2 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyonelem helyszíni megtekintése 2018.02.19-n és 2018.02.26-n 11:00 óra és 12:00 óra között 1146 Budapest Cházár András u. 9. szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje: - Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 15 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a teljes vételár megfizetését követő öt munkanapon belül birtokba vehető,

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az érvényes ajánlattétel feltételei:- a pályázó főbb adatainak bemutatása,- ajánlott tételes nettó vételár, (ÁFA összeg) és fizetési feltételek egyértelmű meghatározása,- ajánlati árat a 2008. január 1-jétől érvényes, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény értelmében a hatályos szabályozás szerint fordított ÁFA fizetés szabályai szerint kérjük megadni. Kiíró nyilatkozik, hogy az ÁFA törvény 142.§.(1) bekezdés g) pontja alapján a fordított ÁFA hatálya alá tartozik, így az adót a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője köteles megfizetni. Pályázó köteles az ÁFA törvény 142. §. (5) bekezdés alapján nyilatkozatot adni adózási jogállásáról. - vételár fedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét) a vételárnak hátralévő részére- bánatpénz befizetése a felszámoló (Cash & Limes Zrt.) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11701004-20246929 sz. EÉR számlájára (közlemény rovatba: Ithilia Kft ”fa” „pályázat”) - a befizetés bizonylatát másolatban kérjük a pályázati anyaghoz mellékelni.- legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség vállalása, - Vételár átutalással történő megfizetésének vállalása a szerződéskötést követő 15 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség. - gazdasági társaság esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány- az ingatlan a teljes vételár megfizetését követő öt munkanapon belül birtokba vehető,A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 15 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését. A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be az ott meghatározott szempontok szerint:A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. február 23. 10 óra 00 percA pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 12. 11 óra 00 percAz értékesítő az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, illetőleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014 (II.3) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutaléknak az EÉR működtető részére történő megfizetését.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. (Cstv. 49/A§(4) bekezdés)

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A felszámoló nyilatkozik, hogy jelen értékesítés, a 2. megismételt értékesítési eljárás.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P967369/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 03. 12. | 11:00 || A pályázat véget ért.

2018. 02. 23. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.