Eredménytelenítés ideje
2018. 04. 01. 07:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 04. 01. 07:00

Ismertető

BORJÚKETREC ELADÓ !

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós társaság használaton kívüli 98 db borjúketrec.

Pályázat kezdete
2018. 03. 16. | 07:00
Pályázat vége
2018. 04. 01. | 07:00
Ügyszám
10.Fpk.76
Becsérték6 000 000 Ft
Minimálár6 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1201 Budapest, Vágóhíd utca 65..
Cégjegyzékszám
19-09-516476

Adós adatai

Cégnév
KUNHALOM AGRÁRIA Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.”
Székhely
5231 Fegyvernek, Szapurfalu major 8.
Cégjegyzékszám
16-09-005838

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.76 ügyszámú nyilvános pályázat, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a KUNHALOM AGRÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005838, székhely: 5231 Fegyvernek, Szapurfalu major 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.76 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 1. 07 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a KUNHALOM AGRÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 16-09-005838, székhely: 5231 Fegyvernek, Szapurfalu major 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.76 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 16. 07 óra 00 perckor, a Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..) felszámoló által a KUNHALOM AGRÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-005838, székhely: 5231 Fegyvernek, Szapurfalu major 8.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P968134.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Econo-Group Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-516476, székhely: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 65.., levelezési cím: 8200 Veszprém, Viola utca 19..), mint a(z) KUNHALOM AGRÁRIA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-005838, székhely: 5231 Fegyvernek, Szapurfalu major 8.) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.76/2017/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március 1. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P968134
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. március 16. 07 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 1. 07 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak a Kunhalom Agrária Kft. "f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10114180-49020023 számú bankszámlájára "KUNHALOM ajánlati biztosíték" megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2018.04.01. napjáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. Ha a pályázati eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság használaton kívüli 98 db borjúketrec.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: borjúketrec

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem vagyont terhelő zálogjog OTP Bank Nyrt. javára
Mennyisége:
98 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingóságok a pályázati eljárás során minden hét szerda és pénteki napokon 10-12 óra között Adós 5231 Fegyvernek, Szapárfalu major 8. szám alatti telephelyén megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a vételárat a szerződéskötést követő 15 (tizenöt) napon belül, számla ellenében egy összegben a Kunhalom Agrária Kft. "f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10114180-49020023 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás, az adót a vevő fizeti. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele, hogy a vételár nettó 1%-ának megfelelően összeg az EÉR rendszer útján, mint jutalék megfizetésre és igazolásra kerüljön.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóságok birtokának átadására a teljes vételár megfizetését követő 5(öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: - Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. - Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. - A megajánlott vételárat - Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos bármilyen költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a felszámoló a vagyontárgyat újra meghirdeti. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A felszámolónak nincs tudomása, környezeti kárról illetve környezeti teherről, mely az ingóságokhoz kapcsolódna, így a 106/1995. (IX.8) Korm rendelet 8.§ -a nem vonatkozik jelen vagyontárgy értékesítésére. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a jelzálogjoggal rendelkező hitelezőt az értékesítési hirdetmény tervezetéről értesítettük, arra észrevétel nem érkezett. A Cstv. 38. § alapján a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingóságok tehermentesen kerülnek értékesítésre. A felszámoló nyilatkozik, hogy a Kunhalom Agrária Kft „fa” eljárásban a meghirdetett ingóságok kapcsán ez az első nyilvános pályázat. Felszámolás kezdő időpontja: 2017.11.23.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P968134/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 04. 01. | 07:00 || A pályázat véget ért.

2018. 03. 16. | 07:00 || A pályázat megkezdődött.