Eredménytelenítés ideje
2018. 04. 16. 08:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 04. 16. 08:00

Ismertető

Vásárosnamény műemlék környezetben található kivett vendéglő, turistaszálló. Az ingatlan a Beregi Múzeum parkjában a Tomcsányi kastély kovácsoltvas kapubejáróján közelíthető meg.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vásárosnamény műemlék környezetben található kivett vendéglő, turistaszálló. Az ingatlan a Beregi Múzeum parkjában a Tomcsányi kastély kovácsoltvas kapubejáróján közelíthető meg. Szerkezetét tekintve: pince+földszint+emelet+tetőtér beépítéses kialakítású, 557 m2 alapterületű. Az ingatlanra, valamint környezetére a helyi építési szabályzatnak a műemlékek, műemléki környezet, és helyi értékvédelmi terület sajátos előírásai (33/A§) vonatkoznak. Az ingatlant a helyi építési szabályzat Vt. 3,4 zónába sorolja. Az ingatlanon elhelyezkedő épület homlokzati falfelületein és az egyes belső falszakaszokon vakolat- és festékleválás nyomai észlelhetőek, felújítást, korszerűsítést igényel.

Pályázat kezdete
2018. 03. 31. | 08:00
Pályázat vége
2018. 04. 16. | 08:00
Ügyszám
7.Fpk.382
Becsérték32 200 000 Ft
Minimálár32 200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
DUNA LIBRA Közgadász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1062 Budapest, Andrássy út 91..
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Adós adatai

Cégnév
„HALIP” Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság„f.a.”
Székhely
4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.
Cégjegyzékszám
01-10-042004

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.382 ügyszámú nyilvános pályázat, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-042004, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.382 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 16. 08 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-10-042004, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.382 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 31. 08 óra 00 perckor, a Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..) felszámoló által a "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-042004, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P972922.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Duna Libra Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91.., levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 91..), mint a(z) "Halip" Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 4812 Nagyvarsány, Rákóczi utca 66.) Nyíregyházi Törvényszék 7.Fpk.382/2016/4. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P972922
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. március 31. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 16. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 966 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése a Duna Libra Zrt.-nek az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlájára " Halip Bt. "fa" ajánlati biztosíték" megjelöléssel a pályázat leadásáig. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vásárosnamény műemlék környezetben található kivett vendéglő, turistaszálló. Az ingatlan a Beregi Múzeum parkjában a Tomcsányi kastély kovácsoltvas kapubejáróján közelíthető meg. Szerkezetét tekintve: pince+földszint+emelet+tetőtér beépítéses kialakítású, 557 m2 alapterületű. Az ingatlanra, valamint környezetére a helyi építési szabályzatnak a műemlékek, műemléki környezet, és helyi értékvédelmi terület sajátos előírásai (33/A§) vonatkoznak. Az ingatlant a helyi építési szabályzat Vt. 3,4 zónába sorolja. Az ingatlanon elhelyezkedő épület homlokzati falfelületein és az egyes belső falszakaszokon vakolat- és festékleválás nyomai észlelhetőek, felújítást, korszerűsítést igényel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 32 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 32 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: vendéglő és turistaszálló

Típus:
vendéglő és turistaszálló
Területe:
281 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Vásárosnamény
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
137/4
Ingatlan postai címe:
4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 30.
Művelési ág:
kivett megnevezés
Területnagyság:
281 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
vendéglő és turistaszálló
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
bejegyző határozat :959/2/1984.03.27 Illeti a Vásárosnamény belterület 137/5 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Halip Ipari és Kereskedelmi Bt. "fa" 4812 Nagyvarsány, Rákóczi út 66.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd út 13-15.) javára jelzálogjog van bejegyezve.

Az épületnél jellemző sajátosságok: 33/A § Műemlékek, műemléki környezet, és helyi értékvédelmi terület sajátos előírásai vonatkoznak az ingatlanra.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a 1/413-08-07 telefonszámon vagy az info@dunalibra.hu email címen előzetes időpont egyeztetést követően tekinthető meg. Az ingatlanra vonatkozó előírások: Helyi Építési Szabályzat 33/A § Műemlékek, műemléki környezet, és helyi értékvédelmi terület sajátos előírásai (1) A műemléki környezetben látható módon elhelyezett közművezetékek és berendezések építési engedélyezési eljárása során a műemléki hatóság szakhatósági állásfoglalását ki kell kérni. (2) A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes burkolókő legyen szürke, antracit vagy homok színben. (3) A burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt, beton, kiselemes beton) a műemléki hatóság hozzájárulásával. (4) A műemléki környezetben és helyi értékvédelmi területen az övezeti szabályozásban megadott építménymagassági érték egyben a legnagyobb homlokzatmagassági érték is, melyet nem lehet túllépni. (5) Építési anyaghasználat: 1. Lábazatképzés -Kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével. 2. Falfelületek - Vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat, vagy ezek kombinációja, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a helyi építési hagyományok szerint. - Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat (csempe), függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet. 3. Tető - A tetőfedés anyaga cserép, pala, eternit pala (amennyiben a meglévő környezethez illeszkedik) legyen. - Nem alkalmazható fém tetőhéjalás, fémlemez fedés, cserepes fémlemez fedés (kivételt képez a nem teljes felületen alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetőrészletek kiegészítő fedéseként) Abban az esetben ha a védett területen belül hagyományosan megjelenik fémlemez fedés ( bádogfedés ), akkor azt az örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet engedélyezni a hagyományos anyaghasználatnak, vagy annak korszerű változatának ( cink lemez fedés ) megfelelően - Nem alkalmazható hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez. (6) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme 1. Térarányok, utcaképek - A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető. - A homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet akár megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal. - Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető. - A felsorolt szabályok a műemléki környezetben az épületek udvari és utcai homlokzatára egyaránt vonatkoznak. 2. Homlokzati arányrendszer védelme - A műemléki környezetben és helyi védelem alatt álló területeken a meglévő épületek párkánymagasságához szükséges igazodni. A szabályozási terven megadott megengedett építménymagasságtól eltérni csak legfeljebb 1,0 méterrel lehet. Az illeszkedés szabályait az örökségvédelmi hatósággal kell egyeztetni. - A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyaghasználatában, tetőfelépítményeiben. (7) Az egyedi védelem alá tartozó épületek sajátos építési szabályai a) Az egyedi védelem alá tartozó épületek esetében az örökségvédelmi hatósághoz tartozó védett épületekre a műemlékvédelmi jogszabályok vonatkoznak. b) A helyi védelem alá tartozó épületek esetében attól függően, hogy műemlékileg védett vagy helyi területi értékvédelmi környezetében van, kell eljárni. Azonban az építési engedélyezési eljárás során ki kell kötni, hogy az épület nem bontható el (csak különleges helyzetben életveszély esetén). c) A nem védett környezetben lévő egyedileg védett épületek esetében a helyi területi értékvédelmi környezet szabályait kell alkalmazni. d) Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a fal felületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet. e) A homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épületkiegészítőket, korlátokat, belső nyílászárókat, kapukat, stb. f) Védett építményen hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően helyezhető el. g) Védett építményen új parapet konvektor, vagy klímaberendezés közterületről is látható egysége nem helyezhető el. h) Védett építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető el. Az érvényben lévő helyi építési szabályzat szerint az ingatlan környezetét Vt.3, 4 zónába sorolja, ahol a településközponti vegyes területen az OTÉK által meghatározott intézményi funkció esetén a parkolószám 50%-át kell biztosítani telken belül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni a Duna Libra Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020085 számú bankszámlára. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor a fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 90 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie.Az ügyvédi munkadíj az ingatlan tekintetében vételár 1%-a+ÁFA, de minimum 50.000.- Ft + ÁFA. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó a megvásárolt ingóság/ingatlan birtokbavételéről a vételár kiegyenlítésének napjától számított 8 napon belül saját költségén gondoskodni köteles. A felszámoló felhívja a T. Pályázók figyelmét hogy az ingatlan esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a Pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: : A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a nettó vételi ajánlatot - az ajánlattevő azonosíthatóságát (név/cégnév, cím/székhely, telefon, e-mail és faxszám) - gazdasági társaság esetében 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot (azon nyilatkozatával együtt, hogy azok adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt) a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, - természetes személy esetén személyi igazolvány másolatot, - külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell), - konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 150 (egy-százötven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia. A pályázathoz csatolni szükséges: a fent meghatározott igazoló okiratokat, a nettó vételi ajánlatot, nyilatkozatukat, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) § szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben, továbbá az ajánlati biztosíték bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jogosultságukat, valamint azt, hogy e jogukkal élni kívánnak-e a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, hogy elővásárlási jogukkal élni kívánnak, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, nyilatkozzanak (szándéknyilatkozat formájában): kívánják-e gyakorolni elővásárlási jogukat. Az értékesítés során - kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását - nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja. Amennyiben több megfelelő vagy azonos értékű, vagy a vételár vonatkozásában 10%-kal eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart. A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról. Jelen értékesítési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló - megfelelő ajánlat hiányában – részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. A felszámoló e döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan tekintetében további megismételt értékesítésére kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a jogosultak kiértesítése megtörtént és azt a felszámoló tájékoztatásul közzétette az internetes adatbázisában. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték összegében állapítja meg. A minimálár összegét elérő, vagy azt meghaladó ajánlat a pályázati felhívásban elfogadhatónak tartott legalacsonyabb összegű ellenértékként (minimálárként) az eredményes értékesítési eljárás feltétele. Jelen pályázati felhívás, illetve minimálárat elérő, vagy azt meghaladó összegű ajánlat a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja. Az értékesítésre felkínált eszközökre kellékszavatosságot nem vállalunk. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más, így kártérítési kötelezettség nem keletkezik. A felszámolónak környezeti teherről nincs tudomása. A jövőben esetlegesen felmerülő környezetvédelmi kötelezettségekért a felszámoló felelősséget nem vállal. Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. tv. (az Általános forgalmi adóról) 87. §. a) pontja alapján mentes az áfa alól.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P972922/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 04. 16. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2018. 03. 31. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.