A nyertes ár
335 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 04. 15. 12:00

Ismertető

Büfé Nyíregyházán

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Nyíregyháza, Rákóczi u. 102. szám alatti kivett büfé, udvar

Pályázat kezdete
2018. 03. 31. | 00:00
Pályázat vége
2018. 04. 15. | 12:00
Ügyszám
7.Fpk.07-14-000508
Becsérték240 000 Ft
Minimálár240 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév
PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. "f.a."„f.a.”
Székhely
8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.
Cégjegyzékszám
07-09-011193

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 335 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P977358F5
Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 15. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000508 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. március 31. 00 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P977358.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-011193, székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.07-14-000508/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. március 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P977358
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. március 31. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. f.a.Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-11391818-00000000 sz. bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyíregyháza, Rákóczi u. 102. szám alatti kivett büfé, udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 240 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 240 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett büfé, udvar

Típus:
Kivett büfé, udvar
Területe:
63 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
7014/87818
Becsérték:
240 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyíregyháza
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5809/1
Ingatlan postai címe:
4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 102.
Területnagyság:
63 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett büfé, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. f.a.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlan korábban a Nyíregyházi Mezőgép Vállalat tulajdonában volt, funkcióját tekintve pedig személy- és teherportaként szolgált. Építés éve 1970. Belső beosztása: porta helyiség, büfé, raktár, vizesblokk.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan megtekintését előzetes bejelentkezés alapján 2018. április 3. napján 10-11. óra között biztosítjuk. Kérjük, hogy megtekintési szándékát legkésőbb 2018. március 29-én 16 óráig szíveskedjen bejelenteni a titkarsag@afi.hu e-mail címen.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A PREMIER ABLAKRENDSZEREK Kft. f.a. Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-11391818-00000000 sz. bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan értékesítése az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. j) pontja alapján tárgyi adómentes. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre.A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább 25.000,- Ft, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítésre nem volt szükség. A vagyontárgy első alkalommal kerül meghirdetésre. A minimálár meghatározása a 237/2009. Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján történt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P977358/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 04. 15. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 03. 31. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.