A nyertes ár
1 300 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 05. 22. 18:00

Ismertető

Opel Corsa D Van típusú gépjármű

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Opel Corsa D Van típusú gépjármű Az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás, az adót a vevő fizeti. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra. A felszámoló nyilatkozik, hogy a Dorka Divat Kft „fa” eljárásban a harmadik nyilvános pályázat. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bek. értelmében a hitelezőt értesítettük az értékesítési hirdetmény tervezetéről, arra részéről észrevétel nem érkezett. A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján a végrehajtási jogosultat a csökkentett minimálárról értesítettük. Nyilatkozunk, hogy a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezte. A fentiekre való tekintettel a minimálár leszállításának a feltételei fennállnak. Fa. kérelem benyújtásának időpontja: 2017.05.03. Fa. kezdő időpontja: 2017.07.24.

Pályázat kezdete
2018. 05. 07. | 08:00
Pályázat vége
2018. 05. 22. | 18:00
Ügyszám
8.Fpk.210
Megnézem az előző kiírást
Becsérték2 500 000 Ft
Minimálár1 250 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév
Dorka Divat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft„f.a.”
Székhely
6723 Szeged, Temető utca 8..
Cégjegyzékszám
06-09-021644

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Fpk.210 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Dorka Divat Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-021644, székhely: 6723 Szeged, Temető utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 300 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P981766F2
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Fpk.210 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 22. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Dorka Divat Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 06-09-021644, székhely: 6723 Szeged, Temető utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Fpk.210 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 7. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a Dorka Divat Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 06-09-021644, székhely: 6723 Szeged, Temető utca 8..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P981766.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) Dorka Divat Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 06-09-021644, székhely: 6723 Szeged, Temető utca 8..) Szegedi Törvényszék 8.Fpk.210/2017/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. április 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P981766
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 7. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 22. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 62 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára a Dorka Divat Kft „fa” ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2018. május 22. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Opel Corsa D Van típusú gépjármű

Az Áfa törvény 142 § 1. bekezdés (g) pontja alapján áfa alany részére történő értékesítés esetén fordított adózás, az adót a vevő fizeti. Amennyiben a vevő nem áfa alany 27% áfa kerül felszámításra.
A felszámoló nyilatkozik, hogy a Dorka Divat Kft „fa” eljárásban a harmadik nyilvános pályázat.

A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 2. § (2) bek. értelmében a hitelezőt értesítettük az értékesítési hirdetmény tervezetéről, arra részéről észrevétel nem érkezett.

A 237/2009. (X.20.) Korm rendelet 4. § (2b) bekezdése alapján a végrehajtási jogosultat a csökkentett minimálárról értesítettük. Nyilatkozunk, hogy a Cégközlönyben történő közzétételre történő megküldéséig írásban nem ellenezte. A fentiekre való tekintettel a minimálár leszállításának a feltételei fennállnak.

Fa. kérelem benyújtásának időpontja: 2017.05.03.
Fa. kezdő időpontja: 2017.07.24.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 250 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Corsa D Van típusú gépjármű (

Típus:
Jármű
Gyártmány:
Opel
Gyártási idő:
2014.
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem végrehajtási jog - NAV
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
2 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthetőek. Az egyeztetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló Budapest Holding Zrt. MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 számú bankszámlájára Dorka Divat Kft „fa” megjelölésével kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelen��sétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló nyilatkozik, hogy a Dorka Divat Kft „fa” eljárásban a harmadik nyilvános pályázat.

A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2018. május 22.18.00-ig jelentkezzenek a 06-1/700-42-20-as telefonszámon. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P981766/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 05. 22. | 18:00 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 07. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P981766F1 kommentje:

    Tisztelt Felszámoló! Tisztelettel kérnék tájékoztatást a gépjármű megtekintésének vonatkozásában, valamint amennyiben rendelkezésre áll, kérném közzétenni a gépjárműről készült értékbecslést. Köszönettel: Érdeklődő