Eredménytelenítés ideje
2018. 05. 16. 16:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 05. 16. 16:00

Ismertető

bizonytalan behajthatóságú követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vezető tisztségviselővel szembeni jogerős ítéleten alapuló, bizonytalan behajthatóságú követelés.

Pályázat kezdete
2018. 05. 01. | 12:00
Pályázat vége
2018. 05. 16. | 16:00
Ügyszám
26.Fpk.5.099
Becsérték1 178 950 Ft
Minimálár1 178 950 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1183 Budapest, Gyömrői út 89..
Cégjegyzékszám
01-09-908017

Adós adatai

Cégnév
Szabóék Péksége Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..
Cégjegyzékszám
01 09 994443

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 26.Fpk.5.099 ügyszámú nyilvános pályázat, a Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..) felszámoló által a Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 26.Fpk.5.099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 16. 16 óra 00 perckor, a Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..) felszámoló által a Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 26.Fpk.5.099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 1. 12 óra 00 perckor, a Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..) felszámoló által a Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P983800.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..), mint a(z) Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) Fővárosi Törvényszék 26.Fpk.5.099/2015/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. április 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P983800
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 58 947 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Creedy Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010611-01099304-00200002 számú bankszámlájára, "Szabóék Kft. f.a. - bánatpénz" megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtását határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vezető tisztségviselővel szembeni jogerős ítéleten alapuló, bizonytalan behajthatóságú követelés.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 178 950 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 178 950 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
23 579 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
1 178 950 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumok a felszámolóval történő telefonos egyeztetést követően a felszámoló irodájában titoktartási szerződés aláírása mellett megtekinthetőek. Telefonszám: 20/221-6118. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A jelen pályázati felhívás az ingatlan első meghirdetése és a minimálár 1.178.950 Ft-os összege a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a követelés behajtásához szükséges dokumentumokat a felszámoló 5 munkanapon belül átadja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A jelen értékesítési eljárás az általános forgalmi adó alól mentes. A követelés behajthatóságáért a felszámoló szavatosságot nem vállal, a követelést mint bizonytalan behajthatóságú követelést értékesíti.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P983800/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 05. 16. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.