A pályázat kiértékelés alatt áll. A pályázat eredményének megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett a pályázatra, úgy az eredményről rendszerüzenetben értesítjük.
A pályázat véget ért: 2018. 05. 16. 16:00

Ismertető

bizonytalan behajthatóságú követelés

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Vezető tisztségviselővel szembeni jogerős ítéleten alapuló, bizonytalan behajthatóságú követelés.

Pályázat kezdete
2018. 05. 01. | 12:00
Pályázat vége
2018. 05. 16. | 16:00
Ügyszám
26.Fpk.5.099
Becsérték1 178 950 Ft
Minimálár1 178 950 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
CREEDY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1183 Budapest, Gyömrői út 89..
Cégjegyzékszám
01-09-908017

Adós adatai

Cégnév
Szabóék Péksége Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
Székhely
1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..
Cégjegyzékszám
01 09 994443

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 26.Fpk.5.099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 16. 16 óra 00 perckor, a Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..) felszámoló által a Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 26.Fpk.5.099 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 1. 12 óra 00 perckor, a Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..) felszámoló által a Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P983800.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Creedy Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-908017, székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.., levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki út 26-32..), mint a(z) Szabóék Péksége Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 994443, székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 44..) Fővárosi Törvényszék 26.Fpk.5.099/2015/12.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. április 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P983800
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 58 947 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a Creedy Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010611-01099304-00200002 számú bankszámlájára, "Szabóék Kft. f.a. - bánatpénz" megjelöléssel oly módon, hogy az összeg legkésőbb a pályázat benyújtását határidejéig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az eredménytelenség megállapításától számított 8 (nyolc) munkanapon belül a felszámoló kamatmentesen visszautalja az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz összege a vételárba beszámít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vezető tisztségviselővel szembeni jogerős ítéleten alapuló, bizonytalan behajthatóságú követelés.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 178 950 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 178 950 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:
23 579 000
Lejárati ideje:
Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása:
Egyéb követelés
A követelés kötelezettje:
Magánszemély
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
1 178 950 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A követeléssel kapcsolatos dokumentumok a felszámolóval történő telefonos egyeztetést követően a felszámoló irodájában titoktartási szerződés aláírása mellett megtekinthetőek. Telefonszám: 20/221-6118. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Eredménytelen pályázat esetén a felszámoló intézkedik újabb értékesítés kiírásáról. A jelen pályázati felhívás az ingatlan első meghirdetése és a minimálár 1.178.950 Ft-os összege a becsérték 100%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése utalással történik, a szerződéskötést követő 30 napon belül. Ha a vételár szerződés szerinti megfizetését a vevő elmulasztja, a bánatpénz összegét elveszti.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles megkötni a pályázó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a követelés behajtásához szükséges dokumentumokat a felszámoló 5 munkanapon belül átadja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell: • az ajánlattevő nevét, címét, telefon és telefax számát, • gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, • az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, • a fizetés módját, határidejét, • az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, • az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidőt követő 60 nap, • kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül az EÉR rendszer üzemeltetője felé 1% mértékű díjat megfizeti és ugyanezen határidőn belül az adásvételi szerződést megköti, valamint a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül átutalja, • nyilatkozatot, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidő. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet. és a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A jelen értékesítési eljárás az általános forgalmi adó alól mentes. A követelés behajthatóságáért a felszámoló szavatosságot nem vállal, a követelést mint bizonytalan behajthatóságú követelést értékesíti.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P983800/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 05. 16. | 16:00 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 01. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.