Legmagasabb ajánlat
50 000 Ft
Eredménytelenítés ideje
2018. 05. 20. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 05. 20. 12:00

Ismertető

Szeged, Gőz utca 7. sz. alatti motor beálló

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Szeged, Gőz utca 7. sz. alatti motor beálló

Pályázat kezdete
2018. 05. 05. | 00:00
Pályázat vége
2018. 05. 20. | 12:00
Ügyszám
59.Fpk.3211
Megnézem az előző kiírást
Becsérték400 000 Ft
Minimálár200 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám
01-10-042854

Adós adatai

Cégnév
EUROALDA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.
Cégjegyzékszám
01-09-176173

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 59.Fpk.3211 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat
nem érkezett a kiírásnak megfelelő ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 59.Fpk.3211 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 20. 12 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 59.Fpk.3211 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 5. 00 óra 00 perckor, a ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P984527.

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁFI Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042854, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) EUROALDA Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-176173, székhely: 1097 Budapest, Illatos út 5.. C. ép. 3.em em. 108.) Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.3211/2016/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. április 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P984527
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 5. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 20. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 20 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-96040018 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Szeged, Gőz utca 7. sz. alatti motor beálló

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: garázs

Típus:
garázs
Területe:
310 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
4/76
Becsérték:
400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Szeged
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
20373/2/A/24
Ingatlan postai címe:
Szeged, Gőz utca 7..
Területnagyság:
310 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
garázs

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 2 621 017,- Ft erejéig NAV javára, Jelzálogjog 205 639,- Ft erejéig Szeged MJV Polgármesteri Hivatala javára. A zálogjogok és végrehajtási jogok a Cstv. előírásai szerint az értékesítést követően nem terhelik az ingatlant.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan megtekinthető előzetes bejelentkezés alapján 2018. május 10. napján 10 és 11 óra között. Kérjük, hogy megtekintési szándékát az titla@afi.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni legkésőbb 2018. május 8. napjáig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. UniCredit Banknál vezetett 10900035-00000002-96040018 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 15 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. Az ingatlan értékesítése az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. j) pontja alapján tárgyi adómentes. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 1 %-a, de legalább 25.000,- Ft, amelyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.
Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 Kormányrendelet 2.§ (2) szerint előírt módon az értesítés megtörtént. A vagyontárgy értékesítésére további megismételt eljárás keretében kerül sor. A minimálár meghatározása a 237/2009. Kormányrendelet 4.§ (2b) pontja alapján történt. A minimálár leszállításának vélelmezett hitelezői hozzájárulása fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P984527/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 05. 20. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 05. | 00:00 || A pályázat megkezdődött.