A nyertes ár
6 425 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 05. 16. 15:00

Ismertető

Nagyvenyimi ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

- Nagyvenyim külterület 015/12 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 4854 m2 nagyságú, erdő és gazdasági épület megnevezésű ingatlan, mely területen gazdasági épület nem található, gazzal benőtt földkupac van, ahol korábban esetleg állhatott épület. - Nagyvenyim külterület 015/13 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 4177 m2 nagyságú, kivett út, mely betonból van, töredezett, helyenként gyommal benőtt. - Nagyvenyim külterület 015/14 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 25 127 m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlan, melyen épület nincs, néhány gyommal benőtt beton alapok találhatók az ingatlanon, amely korában esetleg épületek alapjául szolgálhattak. - Nagyvenyim külterület 015/15 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 11 366 m2 nagyságú, erdő megnevezésű ingatlan, mely területen faállománya már nem található. Az ingatlanokra csak együttesen lehet pályázni.

Pályázat kezdete
2018. 05. 16. | 10:00
Pályázat vége
2018. 05. 16. | 15:00
Ügyszám
4.Vpk.12
Becsérték6 330 480 Ft
Minimálár6 330 480 Ft
Kikiáltási ár6 425 000 Ft

Vagyonrendező adatai

Cégnév
HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
9700 Szombathely, Kiskar utca 1..
Cégjegyzékszám
18-09-000505

Adós adatai

Cégnév
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. "fa" törölt cég
Székhely
2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.
Cégjegyzékszám
11-09-001771

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) vagyonrendező által a SÁTO Kft. "fa" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 6 425 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P984552F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) vagyonrendező által a SÁTO Kft. "fa" törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) szembeni, 4.Vpk.12 ügyszámú vagyonrendezési eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása lezárult.

Pályázati Közlemény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) vagyonrendező által a SÁTO Kft. "fa" törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) szembeni, 4.Vpk.12 ügyszámú vagyonrendezési eljárás keretében meghirdetett nyilvános pályázat ártárgyalása megkezdődött.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) vagyonrendező a(z) SÁTO Kft. "fa" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) szemben folytatott vagyonrendezési eljárás keretében, a(z) 4.Vpk.12 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P984552

Az ártárgyalás kezdete: 2018. május 16. 10 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2018. május 16. 15 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 5. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) vagyonrendező által a SÁTO Kft. "fa" törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Vpk.12 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. április 20. 14 óra 00 perckor, a Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..) vagyonrendező által a SÁTO Kft. "fa" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P984552.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Help Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000505, székhely: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Kiskar utca 1..), mint a(z) SÁTO Kft. "fa" törölt cég (cégjegyzékszám: 11-09-001771, székhely: 2943 Bábolna, Ady Endre utca 2.) Tatabányai Törvényszék 4.Vpk.12/2017/2. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2018. április 5. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P984552
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. április 20. 14 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. május 5. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 316 524 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a vagyonelemnél meghatározott ajánlati biztosíték (bánatpénz) összegét kell megfizetni, legkésőbb a pályázat benyújtásának időpontjáig a Help Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20177968 számú bankszámlájára történő átutalással, "SÁTO Kft. pályázat ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró vagyonrendező az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó befizetett bánatpénze a vételárba beszámít, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja, kamat nélkül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- Nagyvenyim külterület 015/12 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 4854 m2 nagyságú, erdő és gazdasági épület megnevezésű ingatlan, mely területen gazdasági épület nem található, gazzal benőtt földkupac van, ahol korábban esetleg állhatott épület.

- Nagyvenyim külterület 015/13 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 4177 m2 nagyságú, kivett út, mely betonból van, töredezett, helyenként gyommal benőtt.

- Nagyvenyim külterület 015/14 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 25 127 m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlan, melyen épület nincs, néhány gyommal benőtt beton alapok találhatók az ingatlanon, amely korában esetleg épületek alapjául szolgálhattak.

- Nagyvenyim külterület 015/15 hrsz-ú, kivett művelési ágú, 11 366 m2 nagyságú, erdő megnevezésű ingatlan, mely területen faállománya már nem található.

Az ingatlanokra csak együttesen lehet pályázni.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 330 480 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 330 480 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: erdő és gazdasági épület

Típus:
erdő és gazdasági épület
Területe:
4 854 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
50 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
015/12
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
erdő és gazdasági épület
Területnagyság:
4 854 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
erdő és gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 1222 Budapest, XXII. Ker. Szél utca 4. (fióktelep) (székhelye: 2943 Bábolna, Ady u. 2.)

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett út

Típus:
kivett út
Területe:
4 177 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
100 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
015/13
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
út
Területnagyság:
4 177 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 1222 Budapest, XXII. Ker. Szél utca 4. (fióktelep) (székhelye: 2943 Bábolna, Ady E. u. 2.)

Ingatlan állapota: felújítandó

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett telephely

Típus:
telephely
Területe:
25 127 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
6 030 480 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
015/14
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
telephely
Területnagyság:
25 127 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 1222 Budapest, XXII. Ker. Szél utca 4. (fióktelep) (székhelye: 2943 Bábolna, Ady E. u. 2.)

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: erdő

Típus:
erdő
Területe:
11 366 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
150 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
015/15
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
erdő
Területnagyság:
11 366 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
erdő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
SÁTO Tojásfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 1222 Budapest, XXII. Ker. Szél utca 4. (fióktelep) (székhelye: 2943 Bábolna, Ady E. u. 2.)

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetők munkaidőben az EÉR online felületén történő előzetes bejelentkezést követően (Kérdések és válaszok menüpont segítségével).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli, banki utalással történik, részletfizetésre nincs lehetőség. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 10 napon belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat alapfeltételei: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, gazdasági társaság, jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet vehet részt. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: egy hónapnál nem régebbi, hatályos, hiteles cégkivonatát, cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő, képviselő aláírási címpéldányát; magánszemély pályázó esetében: név, állampolgárság, születési név, anyja neve, lakcím, levelezési címe, születési hely, idő, személyazonosító okmány neve és száma, adóazonosító jel, esetleges általános forgalmi adó alanyiság, kizárólag a pályázó által használt elektronikus elérhetősége: e-mail címe) Külföldi pályázó esetén a pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak továbbá tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra vonatkozóan: - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - a pályázati árat, amelyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet. Az értékesítésre kerülő ingatlanokért és azok egyes részeiért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyonrendező tudomása szerint az ingatlanok környezeti kárral, illetve környezeti teherrel nem érintettek, azonban a később felmerülő (megismerendő) és az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet és az azzal járó költségeket is a vevő viseli. A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a vagyonrendező kizárja. A Cstv. 49/A.§ (4) bekezdése szerint a vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között online ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról, annak kezdő és záró időpontjáról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet – a pályázatbontástól számított 20 napon belül – a vagyonrendező elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás. Az irányár nettó összegben került megjelölésre, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően törölt cég esetén ÁFA fizetési kötelezettség nem keletkezik.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonrendező felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, továbbá a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során a pályázati határidő lejártáig tehetik meg, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében 10 napon belül nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

Jelen értékesítési hirdetménynél a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

A vagyontárgyak az adott vagyonrendezési eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P984552/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 05. 16. | 15:00 || Az új ártárgyalás véget ért.

2018. 05. 16. | 12:50 || P984552F1 6 425 000 Ft licitet tett.

2018. 05. 16. | 10:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2018. 05. 05. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2018. 04. 20. | 14:00 || A pályázat megkezdődött.