A nyertes ár
4 160 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 06. 13. 14:28

Ismertető

Ingatlan (Tiszavasvári, Pázsit u. 30.)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Értékesítésre kínáljuk a 4440 Tiszavasvári, Pázsit utca 30. szám alatti 6564 helyrajziszámú - kivett üdülőépület, udvar megnevezésű - ingatlant. A telek területe 250 m2, az épület területe 48 m2. Az épület az 1990-es években épült hagyományos technológiával, földszint + tetőtér, műszaki és esztétikai állapota átlagos, 10 éven belül értéknövelő beruházást nem végeztek. Helyiségek: nappali, konyha, fürdő, 3 db félszoba. A vagyonelem első értékesítésére kerül sor. A 237/2009 Korm. Rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. A minimálár: 2.800.000,- Ft, ami a becsérték 200 %-a. Az értékesítés nem tartozik ÁFA körbe, az ár bruttó árként értendő.

Pályázat kezdete
2018. 06. 13. | 09:00
Pályázat vége
2018. 06. 13. | 14:28
Ügyszám
32.Fpk.01-15-000887
Becsérték1 400 000 Ft
Minimálár2 800 000 Ft
Kikiáltási ár3 515 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.
Cégjegyzékszám
05-10-000518

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 32.Fpk.01-15-000887 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-10-000518, székhely: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 160 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P992329F3
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

P?ly?zati K?zlem?ny

A(z) P?nz?gyi Stabilit?si ?s Felsz?mol? Nonprofit Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-920128, sz?khely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ?t 78.., levelez?si c?m: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ?t 78..) felsz?mol? ?ltal a ?RB Bank Zrt. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m / nyilv?ntart?si sz?m: 05-10-000518, sz?khely: 3534 Miskolc, Andr?ssy Gyula utca 96.) ad?ssal szembeni, 32.Fpk.01-15-000887 ?gysz?m? felsz?mol?si elj?r?s keret?ben meghirdetett nyilv?nos p?ly?zat ?rt?rgyal?sa lez?rult.

P?ly?zati K?zlem?ny

A(z) P?nz?gyi Stabilit?si ?s Felsz?mol? Nonprofit Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 01-09-920128, sz?khely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ?t 78.., levelez?si c?m: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ?t 78..) felsz?mol? ?ltal a ?RB Bank Zrt. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m / nyilv?ntart?si sz?m: 05-10-000518, sz?khely: 3534 Miskolc, Andr?ssy Gyula utca 96.) ad?ssal szembeni, 32.Fpk.01-15-000887 ?gysz?m? felsz?mol?si elj?r?s keret?ben meghirdetett nyilv?nos p?ly?zat ?rt?rgyal?sa megkezd?d?tt.

Pályázati Közlemény

Ártárgyalást tart a(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló a(z) ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-10-000518, székhely: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.) adóssal szemben folytatott felszámolási eljárás keretében, a(z) 32.Fpk.01-15-000887 ügyszámú nyílvános pályázat során a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése, illetve a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 26. § alapján.

Az ártárgyalás felülete az alábbi linken érhető el:
https://eer.gov.hu/palyazat/P992329

Az ártárgyalás kezdete: 2018. június 13. 09 óra 00 perc
Az ártárgyalás vége: 2018. június 13. 14 óra 00 perc

Az ártárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlattól legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vételi ajánlatot tevők vesznek részt. Az online ártárgyalás időtartama az 5 órát nem haladhatja meg. A pályázatokban megtett árajánlatok az ártárgyalás keretében megtartott licitálási folyamatban automatikusan érvényben maradnak, a licitálási folyamatban azoknál nagyobb összegű vételi árajánlat is tehető. Az ártárgyalás részletes feltételeit az értékesítő az ártárgyalás megkezdése előtt közli a résztvevőkkel.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32.Fpk.01-15-000887 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 7. 08 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-10-000518, székhely: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32.Fpk.01-15-000887 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. május 18. 08 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-10-000518, székhely: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P992329.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) ÉRB Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-10-000518, székhely: 3534 Miskolc, Andrássy Gyula utca 96.) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-15-000887/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 3. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P992329
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. május 18. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 7. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 42 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, az ÉRB Bank Zrt. „f.a.” „pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel MKB Banknál vezetett 10300002-10641292-49020020 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Értékesítésre kínáljuk a 4440 Tiszavasvári, Pázsit utca 30. szám alatti 6564 helyrajziszámú - kivett üdülőépület, udvar megnevezésű - ingatlant. A telek területe 250 m2, az épület területe 48 m2. Az épület az 1990-es években épült hagyományos technológiával, földszint + tetőtér, műszaki és esztétikai állapota átlagos, 10 éven belül értéknövelő beruházást nem végeztek. Helyiségek: nappali, konyha, fürdő, 3 db félszoba. A vagyonelem első értékesítésére kerül sor. A 237/2009 Korm. Rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. A minimálár: 2.800.000,- Ft, ami a becsérték 200 %-a. Az értékesítés nem tartozik ÁFA körbe, az ár bruttó árként értendő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett üdülőépület, udvar

Típus:
üdülő
Területe:
48 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 400 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tiszavasvári
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
6564
Ingatlan postai címe:
4440 Tiszavasvári, Pázsit utca
Művelési ág:
Kivett üdülőépület, udvar
Területnagyság:
48 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Kivett üdülőépület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet (az ÉRB Bank Zrt. "f.a." jogelődje)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek munkaidőben - az ertekesites@erbbank.hu címen történő - előzetes bejelentkezés után. A megtekintés kizárólag kísérő jelenlétében lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie, a szerződés aláírást követő 30 napon belül az ÉRB Bank Zrt. „f.a.” MKB Banknál vezetett 10300002-10641292-49020020 számú bankszámlájára. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálása után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a felmerülő ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgyat a vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül, átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 50.000 Ft, forint késedelmi díjat számolhat fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál az egyedüli értékelési szempont az ajánlati ár nagysága. Az értékesítő az érvényes, és a pályázati felhívásban rögzített minimális vételárat elérő ajánlatot tartalmazó pályázatokat az ajánlati ár nagysága szerint sorrendbe rendezi, és ezen pályázatok közül a legmagasabb összegű, mint az összességében legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó pályázatot választja ki nyertesként. A fizetési határidő tekintetében az előírtnál rövidebb fizetési határidős vállalható, de nem jelent előnyt az elbírálásnál, az értékelésre nem kerül. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. Az együttesen meghirdetett vagyonelemek – mivel azok egy funkcionális egységet képeznek – kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését, - a nettó vételi ár egyértelmű megjelölését, - az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 120 napos ajánlati kötöttség vállalását, - a felmerülő ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást (Vételár 1%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az áfa összegét nem tartalmazza.), - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben rögzített fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó elállhat a szerződéstől,- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi. A felszámoló felhívja az elővásárlási a jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási szándékot a nyilvános értékesítés során az értékesítési eljárás lezárulásáig lehet bejelenteni és az értékesítési eljárásban kialakult vételáron lehet gyakorolni. A végleges vételárról az elővásárlási szándékát bejelentő a felszámoló írásban tájékoztatja és ennek kézhezvételétől számított 10 napon belül kell a végleges elővásárlási nyilatkozatot továbbá fedezetigazolást megküldeni. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy – a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P992329/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 13. | 14:28 || Az új ártárgyalás véget ért.

2018. 06. 13. | 14:18 || P992329F3 4 160 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 14:18 || P992329F1 4 145 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 14:09 || P992329F3 4 130 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 14:05 || P992329F2 4 115 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 14:01 || P992329F3 4 100 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:59 || P992329F1 4 085 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F3 4 070 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F2 4 055 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F3 4 040 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F2 4 025 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F3 4 010 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F2 3 995 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F3 3 980 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F2 3 965 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F3 3 950 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F2 3 935 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:56 || P992329F3 3 920 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 905 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 890 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 875 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 860 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 845 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 830 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 815 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 800 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 785 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 770 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 755 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 740 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 725 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 710 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 695 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 680 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F2 3 665 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:55 || P992329F3 3 650 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:54 || P992329F2 3 635 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 13:54 || P992329F3 3 620 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 12:16 || P992329F1 3 605 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 11:58 || P992329F3 3 590 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 09:03 || P992329F2 3 515 000 Ft licitet tett.

2018. 06. 13. | 09:00 || Az új ártárgyalás megkezdődött.

2018. 06. 07. | 08:00 || A pályázat véget ért.

2018. 05. 18. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

  • || P992329F6 kommentje:

    Magánszemély esetében + ÁFA?

  • || P992329F4 kommentje:

    .