Eredménytelenítés ideje
2018. 06. 18. 12:00
Eredménytelen pályázat: nem érkezett ajánlat. További információkért nézze meg az eredménytelenítésről szóló közleményt.
Eredménytelenítve: 2018. 06. 18. 12:00

Ismertető

hajdúsámsoni ingatlanok

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

hajdúsámsoni 8645. hrsz-ú gazdasági épület és udvar, 8618/2. hrsz-ú saját használatú út, 01177/2. hrsz-ú saját használatú út

Pályázat kezdete
2018. 06. 01. | 08:00
Pályázat vége
2018. 06. 18. | 12:00
Ügyszám
11.Fpk. 465/2017
Becsérték700 000 Ft
Minimálár700 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Békés-Bonum Pénzügyi Tanácsadó és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
5600 Békéscsaba, Andrássy út 7..
Cégjegyzékszám
04-09-012098

Adós adatai

Cégnév
L.Z.R.-3000. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.„f.a.”
Székhely
4251 Hajdúsámson, Szatmári utca 35.
Cégjegyzékszám
09-09-012670

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk. 465/2017 ügyszámú nyilvános pályázat, a Békés-Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-012098, székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7..) felszámoló által a L.Z.R.-3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-012670, székhely: 4251 Hajdúsámson, Szatmári utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.

P?ly?zati K?zlem?ny

Lez?rult a(z) 11.Fpk. 465/2017 ?gysz?m? nyilv?nos p?ly?zat 2018. j?nius 18. 12 ?ra 00 perckor, a B?k?s-Bonum Kft. (c?gjegyz?ksz?m: 04-09-012098, sz?khely: 5600 B?k?scsaba, Andr?ssy ?t 7.., levelez?si c?m: 5600 B?k?scsaba, Andr?ssy ?t 7..) felsz?mol? ?ltal a L.Z.R.-3000 Kft. ?f.a? (c?gjegyz?ksz?m / nyilv?ntart?si sz?m: 09-09-012670, sz?khely: 4251 Hajd?s?mson, Szatm?ri utca 35.) ad?ssal szembeni felsz?mol?si elj?r?s sor?n.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk. 465/2017 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 1. 08 óra 00 perckor, a Békés-Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-012098, székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7..) felszámoló által a L.Z.R.-3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-012670, székhely: 4251 Hajdúsámson, Szatmári utca 35.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P993976.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Békés-Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 04-09-012098, székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7.., levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7..), mint a(z) L.Z.R.-3000 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-012670, székhely: 4251 Hajdúsámson, Szatmári utca 35.) Debreceni Törvényszék 11.Fpk. 465/2017/3.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P993976
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. június 18. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele a fent megjelölt összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) megfizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig – a felszámoló BÉKÉS-BONUM Kft. Kondorosi Takarékszövetkezetnél vezetett 53700072-16030989-00000000 számú bankszámlájára. Az átutalásnál a közlemény rovatba a „L.Z.R.-3000 KFT. F.A. – PÁLYÁZAT” megjelölést szíveskedjenek feltüntetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, a nyertes pályázó által megfizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

hajdúsámsoni 8645. hrsz-ú gazdasági épület és udvar, 8618/2. hrsz-ú saját használatú út, 01177/2. hrsz-ú saját használatú út

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 700 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 700 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: gazdasági épület és udvar

Típus:
gazdasági épület és udvar
Területe:
824 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúsámson
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8645
Ingatlan postai címe:
4251 Hajdúsámson, hrsz. 8645
Művelési ág:
zártkert
Területnagyság:
824 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
gazdasági épület és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
L.Z.R.-3000 Kft. f.a. (4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 35.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant 3.387.036 Ft adótartozás és járulékai, 8.846.800 Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára bejegyzett végrehajtási jog terheli.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út

Típus:
saját használatú út
Területe:
54 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
0 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúsámson
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
8618/2
Ingatlan postai címe:
4251 Hajdúsámson, hrsz. 8618/2
Művelési ág:
zártkert
Területnagyság:
54 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
L.Z.R.-3000. Kft. f.a. (4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 35.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant 8.721.036 Ft adótartozás és járulékai, 3.512.800 Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára bejegyzett végrehajtási jog terheli.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: saját használatú út

Típus:
saját használatú út
Területe:
239 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
0 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Hajdúsámson
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1177/2
Ingatlan postai címe:
4251 Hajdúsámson, hrsz. 1177/2
Művelési ág:
zártkert
Területnagyság:
239 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
L.Z.R.-3000. Kft. f.a. (4251 Hajdúsámson, Szatmári u. 35.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Az ingatlant az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zt. javára bejegyzett vezetékjog, valamint 8.721.036 Ft adótartozás és járulékai, 3.512.800 Ft adótartozás és járulékai erejéig a NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) javára bejegyzett végrehajtási jog terheli.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak az EER felületen előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat egy összegben, banki átutalással meg kell fizetni az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül. A beszámítást a csődtörvény kizárja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül sor kerül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatinak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott teljes vételárat az ÁFA megjelölésével, a fizetési határidőt, valamint az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát a részletes pályázati kiírásban foglaltak megismeréséről és elfogadásáról. A pályázatban 75 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyvet feltölti az EÉR felületére, ahol az a pályázók által megtekinthető. A felszámoló a pályázati ajánlatokat az árajánlatok nagysága alapján bírálja el. Amennyiben egyazon vagyontárgyra több megfelelő – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az 1-3. pontban felsorolt ingatlanokat kizárólag együttesen lehet megvásárolni. Az ingatlanok együttes becsértéke 700.000 Ft. A minimálár 700.000 Ft, ami egyezik a becsértékkel. Az ingatlanok vételárat ÁFA-fizetési kötelezettség nem terheli. A pályázati biztosíték összege 35.000 Ft.
Jelen pályázat keretében az 1-3. pontban szereplő vagyonelemek első értékesítésére kerül sor.
A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti értesítés a hitelezők részére megtörtént.
A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen gyakorolhatják.
A meghirdetett ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P993976/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 06. 18. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 06. 01. | 08:00 || A pályázat megkezdődött.