A nyertes ár
6 800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
Eredményes pályázat, kihirdetve: 2018. 07. 02. 12:00

Ismertető

Kadarkút 131/13 helyrajzi számú ipartelep

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

A Felszámoló értékesíteni kívánja a Kadarkút 131/13 helyrajzi számú kivett ipartelep (2 épület) megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú tehermentes ingatlant. Az eladó nincs az ingatlan birtokában, az ingatlant harmadik személy használja. Telek területe 2400 m2, az 1. számú raktárépület hasznos alapterülete 152,64 m2, a 2. számú raktárépület hasznos alapterülete 279,96 m2. Az ingatlan minimálára: 6.640.000,- Ft, azaz Hatmillió-hatszáznegyvenezer forint. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem volt szükséges. Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem további megismételt értékesítésére kerül sor (4. alkalom). A minimálár leszállításnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2b) bekezdés rendelkezése alapján, a becsérték 40 százalékáig került sor.

Pályázat kezdete
2018. 06. 15. | 12:00
Pályázat vége
2018. 07. 02. | 12:00
Ügyszám
25.Fpk.01-15-000888
Megnézem az előző kiírást
Becsérték16 600 000 Ft
Minimálár6 640 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..
Cégjegyzékszám
01-09-920128

Adós adatai

Cégnév
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság„f.a.”
Székhely
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.
Cégjegyzékszám
14-10-300294

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 6 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P995309F1
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően a szerződéskötésre vonatkozó felhívás után 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. július 2. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 25.Fpk.01-15-000888 ügyszámú nyilvános pályázat 2018. június 15. 12 óra 00 perckor, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..) felszámoló által a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P995309.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920128, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.., levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78..), mint a(z) Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14-10-300294, székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44.) Fővárosi Törvényszék 25.Fpk.01-15-000888/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. május 31. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P995309
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2018. június 15. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. július 2. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 698 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése (közlemény rovatban: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a." ajánlati biztosíték) a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "f.a." Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett 11500119-10000757 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja a pályázó által, pályázatában megjelölt bankszámlaszámra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Felszámoló értékesíteni kívánja a Kadarkút 131/13 helyrajzi számú kivett ipartelep (2 épület) megnevezésű 1/1 tulajdoni hányadú tehermentes ingatlant. Az eladó nincs az ingatlan birtokában, az ingatlant harmadik személy használja. Telek területe 2400 m2, az 1. számú raktárépület hasznos alapterülete 152,64 m2, a 2. számú raktárépület hasznos alapterülete 279,96 m2. Az ingatlan minimálára: 6.640.000,- Ft, azaz Hatmillió-hatszáznegyvenezer forint. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítés nem volt szükséges. Jelen pályázati felhívásban a vagyonelem további megismételt értékesítésére kerül sor (4. alkalom). A minimálár leszállításnak a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak. A minimálár csökkentésére a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4.§ (2b) bekezdés rendelkezése alapján, a becsérték 40 százalékáig került sor.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 16 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 640 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep /2 épület/

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
2 400 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kadarkút
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
131/13
Ingatlan postai címe:
7530 Kadarkút, hrsz. 131/13
Területnagyság:
2 400 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep /2 épület/

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "F.A." 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 44.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 5. bejegyző határozat, érkezési idő: 34989/2011.03.17. Vezetékjog 21 m2 területre. Jogosult: E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. törzsszám: 10732614. Cím: 7626 Pécs, Búza tér 8/A.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant/ingóságokat megtekinteni a 82/527-130 telefonszámon, illetve az EÉR-en történő előzetes egyeztetés alapján lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint átutalással, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően a szerződéskötésre vonatkozó felhívás után 15 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokbaadás határideje, a vételár eladó bankszámláján történt jóváírását követő 10 napon belül. Amennyiben az eladónak nincs birtokában az ingatlan és bérleti szerződés van érvényben, akkor a birtokbaadás a Ptk. 5:3. § (4) bekezdése szerint történik. A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha a vevő a birtokbavételre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a vagyontárgy kezelésért és őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. A vételárat egyösszegben kell megfizetni, részletfizetési lehetőség nincsen. A nyertes pályázat kiválasztásának módszere: az érvényes ajánlatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő szempontjából a felszámoló által elfogadható legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek tehetnek. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál a kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű - vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő - pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában, akár a minimálárat elérő vagy meghaladó ajánlat esetén is eredménytelenné nyilvánítható. Az ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél, illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljes körűen megvizsgálni. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyertes ajánlat esetén a vagyonelem tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárásokat maga köteles lefolytatni, a saját költségére. Felszámoló a vagyonelemet a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában hirdeti meg, ezért ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot, garanciát nem vállal, az eladó jog- és kellékszavatosságát kizárja. Az esetlegesen felmerülő – jelenleg nem ismert – környezetvédelmi kárelhárítás a vevőt terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolási eljárás elrendelésének időpontja: 2015.03.03. A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanok értékesítése esetén a 2007. évi CXXVII. törvény („ÁFA tv.”) 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól, az ingóságok értékesítése esetén 27%-os ÁFA fizetési kötelezettség terheli a vevőt, a meghirdetett irányár a nettó ár. A felszámolóbiztos tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben a vevő az ÁFA tv. hatálya alá tartozó adóalany, a vételár az ÁFA tv. 142. §-a szerint ún. fordított adózás szabályai szerint adózik. A pályázat lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény, a 237/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet, a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Az EÉR igénybevételével elektronikusan írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: • a pályázó nevét, azonosító adatait (természetes személynél név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely és időpont; jogi személynél név, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve), • jogi személy esetén 1 hónapnál nem régebbi közjegyző által hitelesített cégkivonatot, aláírási címpéldányt, képviseleti meghatalmazást,• a megvásárolni kívánt vagyontárgy megjelölését, • a vételi ár számmal és betűvel történő egyértelmű megjelölését,• a szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerződéskötéstől számított 15 napon belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, • annak kijelentését, hogy az ajánlattevő vételi ajánlata előtt a vagyontárgyat megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát,• az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,• azon bankszámlaszámot, amelyre a pályázó az ajánlati biztosíték visszautalását kéri,• 120 napos ajánlati kötöttség vállalását, • az EÉR üzemeltetője felé a vételár 1%-ának megfelelő összegű jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, továbbá a vételár 1%-a + ÁFA, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség vállalást, • tudomásulvételi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől azzal, hogy a pályázó részére az általa megfizetett ajánlati biztosíték nem jár vissza,• kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyontárgyakat a vételár eladó bankszámláján történt jóváírásától számított legkésőbb 10 napon belül birtokba veszi, • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése, valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. Rendelet 13.§. (1) bekezdése szerinti tulajdonszerzésből kizárt személy vagy szervezet,• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja. A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg. A bejelentés elmaradása esetén – a felszámoló által nem ismert jogosultak vonatkozásában - a felszámoló úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P995309/tetelek.pdf

Licitnapló

2018. 07. 02. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2018. 06. 15. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.