Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (röviden: EÉR) egy olyan online felület, ahol a Magyarországon felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok, illetve civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése történik. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján, a vagyonrendezési eljárásokban történő pályázati és árverési értékesítések szintén az EÉR felületén történnek. Az értékesítések nyilvános pályázat útján vagy árverés keretében történnek, melyeket az értékesítésért felelős felszámolóbiztos hirdet meg a Cégközlönyben. Az árverési hirdetményeket és a pályázati felhívásokat a felszámolóbiztos a Cégközlönyben történő közzétételt követően 24 órán belül azonos tartalommal az EÉR felületén közzéteszi.

Az elektronikus értékesítési eljárásban az árverezők, illetve a pályázók (együtt: licitálók) személyesen, vagy törvényes képviselő, illetve meghatalmazott útján vehetnek részt. Az EÉR felületét bárki megtekintheti, a licitálásra (pályázat benyújtására) azonban csak előzetes regisztrációt követően van lehetőség. A regisztrációt követően a licitálók az EÉR által képzett egyedi azonosítóval, illetve a saját maguk által megadott jelszóval léphetnek be az adott értékesítési eljárás felületére.

Az EÉR azzal a céllal jött létre, hogy a felszámolási eljárásokban esedékes értékesítési folyamatokat átláthatóbbá, egyszerűbbé tegye, az esetleges visszaéléseket megakadályozza, illetve nagymértékben növelje az értékesítések eredményességét, ezáltal pedig a hitelezői érdekek hatékony védelmét.